My wszyscy jesteśmy autorami Konstytucji dla Nauki; potrafiliśmy stworzyć wzór głębokich, wydyskutowanych reform - powiedział w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W swoim wystąpieniu wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin odnosząc się do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 zaznaczył, że jest ona powodem do dumy, ponieważ: w tak podzielonym społeczeństwie udało się stworzyć wzór dialogu, wzór głębokich reform, wydyskutowanych, wprowadzanych ewolucyjnie i uwzgledniających pluralizm poglądów, wartości, interesów.

"Tegoroczna inauguracja ma charakter szczególny, bo przypada w 100-lecie odzyskania niepodległości. To, że żyjemy w wolnej Polsce w ogromnej mierze zawdzięczamy naszym przodkom, tym pokoleniom polskich patriotów, przywódców, żołnierzy, przedsiębiorców, naukowców. Oni mieli swoje egzaminy, swoją próbę czasu, zdali te egzaminy. Teraz my stoimy przed naszą próbą. Tym zadaniem, wyzwaniem dla naszego pokolenia jest budowa silnego, sprawnego państwa, tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej gospodarki" – powiedział Gowin.

Podkreślił, że jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją uczelnie wyższe, jest ustalenie przez nich statutu. "Ustawa ma charakter wolnościowy, ona zdecydowanie poszerza autonomię uczelni. Cały szereg fundamentalnie ważnych rozstrzygnięć przestanie być narzucany odgórnie, przez ustawę, tylko będzie rozstrzygany oddolnie, przez statut uczelni. To jest szczególnie ważne, ponieważ szereg uprawnień – nadawanie stopni, prowadzenia studiów – przechodzi z poziomu wydziałów, na poziom całej uczelni" – dodał minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przypomniał, że w przyszłym roku budżet przewiduje 1,35 mld zł więcej na naukę i szkolnictwo wyższe, a dodatkowo rząd przekaże uczelniom publicznym obligacje Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 mld zł. Jak poinformował, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z tej kwoty otrzyma ok. 30 mln zł.

Gowin zapewnił, że kwestia kondycji finansowej środowiska akademickiego, będzie jednym z najważniejszych priorytetów rządu w pracach nad budżetem na 2020 r.