Agnieszka Dudzińska nie uzyskała w czwartkowym głosowaniu wymaganej bezwzględnej większości głosów. Wobec tego procedura powołania RPD zostanie przeprowadzona ponownie.

Głosowało 398 posłów. Większość bezwzględna konieczna do wyboru RPD wynosiła 200 głosów. Kandydaturę Dudzińskiej poparło 194 posłów, 192 było przeciw, a dwanaście osób wstrzymało się od głosu. Do wyboru Dudzińskiej na rzecznika zabrakło czterech głosów. Nie głosowało 62 posłów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że w związku z niewybraniem Dudzińskiej procedura wyboru nowego RPD zostanie przeprowadzona ponownie.

Reklama

Przed głosowaniem Magdalena Kochan (PO) przytoczyła słowa Dudzińskiej w telewizji Republika. "Aborcja jest problemem tych dzieci, u których wady rozwojowe wykrywało się przed urodzeniem, to nieliczna grupa. Większość dzieci, które wymagają opieki do końca życia, to dzieci, które nabyły niepełnosprawność albo w trakcie porodu, albo po porodzie, to jest autyzm, porażenie mózgowe, ciąże wcześniacze. To są bardzo trudne rzeczy i nie wiem, tu chyba należałoby postulować eutanazję. To jest cytat z kandydatki na rzecznika praw dziecka" – zauważyła Kochan.

Mazurek podkreśliła, że dla niej kwestia niewybrania Dudzińskiej jest zakończona. "Agnieszka Dudzińska jest matką niepełnosprawnego dziecka, wiedziała o tym, że to dziecko urodzi się niepełnosprawne. Jest rzeczą nieludzką, haniebną i nieprzyzwoitą zarzucanie jej (poparcia dla) eutanazji ustami Magdaleny Kochan" - mówiła wicemarszałek.

"Magdalena Kochan doskonale o tym wie, kim była Agnieszka Dudzińska, bo przypominam, że była ona też wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, kiedy PO rządziła" - dodała Mazurek. Według rzeczniczki PiS Dudzińska chwaliła rządowy program "Za życiem". Mazurek wypowiedź Kochan oceniła jako "nieprzyzwoitą".

"Uważam, że źle się stało, natomiast, jak pan marszałek wyznaczy termin na składanie kandydatury, to z pewnością kandydaturę na RPD przedstawimy" - zapowiedziała Mazurek.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Sejm już raz w połowie września nie powołał rzecznika, ponieważ wówczas żaden z dwóch kandydatów – Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz kandydat Kukiz'15 Paweł Kukiz-Szczuciński – nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Sabina Lucyna Zalewska, zgłoszona przez PiS, dzień przed głosowaniem wycofała zgodę na kandydowanie. W związku z tym procedurę zgłaszania kandydatów przeprowadzono ponownie

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r., zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie on pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.(PAP)

autor: Mateusz Roszak