Sejm w czwartek po godz. 9 wznowił obrady. Posłowie mają powołać Rzecznika Praw Dziecka, zdecydują o losach obywatelskiego projektu noweli ustawy przewidującego likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Sejm zajmie się też projektem ustawy budżetowej na 2019 r.

Kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka jest dr Agnieszki Marii Dudzińskiej zgłoszona przez PiS. W połowie września Sejm nie powołał rzecznika, ponieważ żaden z dwóch kandydatów – Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz kandydat Kukiz'15 Paweł Kukiz-Szczuciński – nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Sabina Lucyna Zalewska, zgłoszona przez PiS, dzień przed głosowaniem wycofała zgodę na kandydowanie. W związku z tym procedurę zgłaszania kandydatów przeprowadzono ponownie.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

Reklama

Sejm zdecyduje też o losie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy przewidującego likwidację obowiązku szczepień ochronnych: czy zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu - tak jak chce PO, czy zostanie skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji, zgodnie z wnioskiem PiS. Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" (NOP to niepożądany odczyn poszczepienny – PAP). Pod projektem podpisało się 121 tys. osób.

Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując wprowadzenie zasady dobrowolności. Zakłada możliwość doraźnego nakładania przez ministra zdrowia lub wojewodę obowiązku szczepień w razie zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

W Polsce jest prawny obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko określonym chorobom zakaźnym. Warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest co najmniej 95 proc. zaszczepionych.

Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu projektem ustawy budżetowej na 2019 r. Ministerstwo finansów przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 387,6 mld zł, wydatki w kwocie 416,1 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

W porannym bloku głosowań posłowie zdecydują czy porządek obrad zostanie uzupełniony o informację premiera na temat działań organów państwa w sprawie nieprawidłowości w działalności spółki GetBack, a także o informację na temat planowanych działań Rady Ministrów wobec wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce.

Posłowie zagłosują również m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rządowym projektem ustawy o dokumentach publicznych oraz nowelą ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W porządku głosowań jest też projekt noweli ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, projekt zmian w ustawie o Polskiej Agencji Prasowej, nad projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz rządowy projektem noweli o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.