Nie można mówić o opóźnieniach przy przejmowaniu systemu poboru opłat za przejazd po wyznaczonych odcinkach dróg krajowych aut, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - poinformował w odpowiedzi na poselska interpelację wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Organy Inspekcji Transportu Drogowego przejmą wszelkie zadania związane z systemem poboru opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd po drogach publicznych od dnia 3 listopada 2018 r., nie można więc na dzień dzisiejszy mówić o opóźnieniach" - napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

Bittel poinformował też, że aktualnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad realizuje plan zdawczo-odbiorczy na mocy porozumienia z obecnym wykonawcą, tj. z konsorcjum spółek: Kapsch TrafficCom AG, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. oraz Texel Sp. z o.o.

"W chwili obecnej prowadzone są inspekcje majątku Krajowego Systemu Poboru Opłat, w tym elementów infrastruktury przydrożnej oraz szkolenia pracowników GITD. Konsekwentnie kontynuowane są również procesy rekrutacyjne mające na celu zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych do przejęcia i utrzymania systemu" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.