Organizacje pozarządowe chcą, aby sąd obligatoryjnie powoływał biegłego w sytuacji, kiedy Straż Graniczna wnioskuje o zatrzymanie w strzeżonym ośrodku cudzoziemca, który ma za sobą traumatyczne przejścia w rodzimym kraju.W takich znajdujących się pod nadzorem placówkach dla uchodźców są osoby, które nie powinny w nich przebywać – oceniają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Chodzi o ludzi, którzy szukają w naszym kraju ochrony, deklarując przy tym, że w swoim kraju doświadczyli prześladowań i przemocy.