Reklama

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło w komunikacie, że zrealizowano ponad 1,12 tys. przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i warsztatów dla seniorów.

Resort wskazał też m.in. na wsparcie samorządów w budowie sieci domów dziennego pobytu i klubów "Senior plus". Jak podkreślono, jest to "przestrzeń dla seniorów" do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej, a także dostęp do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. Z placówek mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo. Rząd przeznaczył na rozwój i utrzymanie tych placówek 150 mln zł.

W ramach programu "Senior plus" samorządy mogą otrzymać dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł dla dziennego domu "Senior plus" i 150 tys. zł dla klubu "Senior plus"), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Dofinansowanie na utrzymanie jednego miejsca wynosi miesięcznie do 300 zł w dziennym domu "Senior plus" i do 200 zł w klubie "Senior plus".

MRPiPS podało, że pod koniec 2017 r. działało 240 placówek "Senior plus", oferujących ponad 6,2 tys. miejsc dla osób starszych. Ministerstwo szacuje, że dzięki tegorocznej dotacji w kwocie 80 mln zł na koniec 2018 r. może działać ponad 560 placówek oferujących prawie 14,3 tys. miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

Resort podkreślił, że seniorzy korzystają także z programów finansowanych w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W 2017 roku wzięło w nich udział prawie 180 tys. seniorów. Od 2016 r. w sumie prawie 450 tys. starszych osób zostało objętych różnymi formami zwiększającymi ich aktywność społeczną. Roczny budżet programu to 40 mln zł.

MRPiPS przypomniało, że organizacje działające na rzecz osób starszych mogą otrzymać dofinansowanie na realizację działań w jednej z czterech dziedzin: edukacji, aktywności społecznej promującej integrację wśród osób starszych i międzypokoleniową, partycypacji społecznej i usług społecznych. Dotacja może wynieść od 20 tys. do 200 tys. zł.

W ramach tego programu organizowane są różne zajęcia: kulturalne, artystyczne, komputerowe, sportowe oraz promujące rekreację turystyczną. Prowadzone są także m.in. działania promujące aktywność społeczną (w tym wolontariat).(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec