"Mam nadzieję, że do końca 2020 roku ok. pięciu procent nakładów inwestycyjnych sektora publicznego będzie realizowana w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego" - powiedział wiceminister. Dodał, że ustawę o PPP poprawiono tak, by była ona korzystna zarówno dla sektora publicznego, jak i dla partnerów prywatnych. Umożliwia ona np. przyznanie dotacji firmie, z którą rząd lub jednostka samorządowa podpisze umowę. Można też będzie umorzyć proces przygotowania realizacji PPP, jeżeli okaże się, że jeden z partnerów nie dostał dofinansowania np. z UE.

Słowik podkreślił, że zainteresowanie PPP już rośnie. "W pierwszym półroczu tego roku podpisano 10 umów, czyli tyle, ile w całym 2017" - powiedział. Jego zdaniem nowa formuła może stać się alternatywą dla funduszy unijnych. Zaznaczył też, że na liście resortu jest w tej chwili ok. 140 projektów przygotowanych do realizacji w formule PPP: kilkadziesiąt jest już realizowanych.

"Nie obawiam się, więc, że nie wykonamy rządowego planu zakładającego, że do końca 2020 roku w ramach PPP będzie realizowanych 100 nowych projektów" - powiedział.

Pytany o to, czy nie obawia się, że procedura przygotowania projektów PPP może być zbyt skomplikowana i zbyt droga dla małych samorządów powiedział, że gminy mogą wiele projektów realizować wspólnie w tzw. systemie pakietowym - np. projekty dotyczące dróg, placówek oświatowych czy służby zdrowia.

Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i, jak zakłada rząd, ich efektem ma być zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, a jednocześnie rozłożenie w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Ponadto, ustawodawca oczekuje podniesienia efektywności wydatkowania środków publicznych.

Nowelizacja zakłada m.in., że każdy podmiot publiczny będzie mógł się zwrócić do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o zbadanie, czy planowany projekt jest realny w formule PPP, jakie będą jego koszty, po ilu latach się zwrócą. MIiR będzie wydawało opinię przed uruchomieniem postępowania przetargowego.

Ustawa ma wprowadzić przepisy ułatwiające monitoring rynku PPP, umożliwić realizację projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego, a także umożliwić samorządom przyznawanie dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku.

Nowa ustawa wchodzi w życie w środę 19 września.