Władze Rosji planują pobieranie odcisków linii papilarnych od wszystkich cudzoziemców przy przekraczaniu przez nich granicy lub na terenie kraju - podał w poniedziałek wydział migracji MSW. Obecnie tak rejestrowane są w Rosji m.in. osoby zwracające się o azyl.

Przedstawicielka wydziału migracji Olga Kiriłłowa powiedziała, że MSW wraz z innymi organami władzy wykonawczej pracuje nad tą kwestią.

"Rozważamy kilka możliwych mechanizmów (...), to przeprowadzenie daktyloskopii w punktach przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub bezpośrednio na terytorium kraju już po przybyciu do nas obywatela obcego państwa" - powiedziała Kiriłłowa.

Obecnie odciski linii papilarnych są w Rosji pobierane obowiązkowo od tych osób, które zwracają się o azyl, od cudzoziemców wnioskujących o obywatelstwo Federacji Rosyjskiej oraz od osób ubiegających się o pozwolenie na pobyt czasowy i zezwolenie na pracę.