W poniedziałek Europejska Sieć Rad Sądownictwa, która spotyka się w Bukareszcie mają podjąć decyzję w sprawie pozycji Krajowej Rady Sądownictwa. "O prawo jestem spokojny, gorzej jeśli chodzi o politykę" - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

W połowie sierpnia polskiej KRS przekazano, że na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym ENCJ 17 września w Bukareszcie członkowie tej organizacji podejmą decyzje w sprawie pozycji KRS. "Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie spełnia ona wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Biorąc pod uwagę odpowiedź KRS oraz inne dostępne materiały (np. stanowisko polskich organizacji sędziowskich) zarząd uznał, ze KRS nie wypełnia już wymogów członkostwa w ENCJ" - głosi stanowisko opublikowane na stronie internetowej.

Sędzia Mitera w rozmowie z PAP poinformował, że część posiedzenia ENCJ poświęcona statusowi KRS w europejskiej sieci rad zaplanowana jest na godz. 17. Do Bukaresztu uda się przewodniczący Rady sędzia Leszek Mazur. "Niewykluczone, że będzie mu towarzyszył jeszcze jeden sędzia" - dodał.

Rzecznik KRS zapewnił, że jest spokojny o decyzję ENCJ "jeśli tylko członkowie będą kierować się prawem". "Jednak jeśli względy polityczne wezmą górę - to co obserwujemy w Europie - to nie jestem taki pewny naszych racji" - zaznaczył Mitera.

"Według nas wszystko jest zgodnie z praworządnością. Nie czujemy się łamiącymi zasady praworządności. Poszczególni członkowie ENCJ w mojej ocenie to rozumieją, natomiast decyduje wola większości. O prawo jestem spokojny, gorzej jeśli chodzi o politykę" - oświadczył.

Mitera zwrócił też uwagę, że w statucie KRS nie ma takiego środka jak zawieszenie. "Bardzo mnie ciekawi jaką formułę przyjmie ENCJ, bądź co bądź prawnicy. Przecież nie ma w statucie takiego środka jak zawieszenie" - podkreślił.

W deklaracji z Lizbony z 1 czerwca br. ENCJ oświadczyła, że "z rosnącym zaniepokojeniem śledzi reformę KRS". Instytucja podkreśliła, że warunkiem członkostwa w ENCJ jest niezależność organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa. Zaznaczała także, że obecność przedstawicieli polskiej KRS podczas zgromadzenia nie oznacza, że status KRS w stowarzyszeniu zostanie utrzymany.

Jak mówił w sierpniu szef KRS sędzia Leszek Mazur, Rada dyskutowała na temat przynależności polskiej KRS w ENCJ podczas ostatniego posiedzenia plenarnego KRS. Zdaniem Mazura polska Rada nie podejmuje działań zmierzających do wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Jak zapewniał wtedy, prezydium Rady miało konsultować z MSZ i MS swe stanowisko wobec ENCJ.