Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy przygotowało pakiet dokumentów o wypowiedzeniu zawartego w 1997 roku traktatu o przyjaźni z Rosją – oświadczył w czwartek szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin.

„Te dokumenty są już gotowe, jest ich cały pakiet. Rosja złamała praktycznie wszystkie zapisy tej umowy, poczynając od preambuły” – powiedział dziennikarzom.

Polecenie przygotowania dokumentów, niezbędnych do zerwania umowy o przyjaźni z Federacją Rosyjską, wydał we wtorek prezydent Petro Poroszenko.

„Jesteśmy dziś wystarczająco przygotowani do kolejnego kroku: wstrzymania działania traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie między Ukrainą a Federacją Rosyjską, który z winy Moskwy już dawno stał się anachroniczny” – mówił na naradzie z ukraińskimi ambasadorami.

Traktat o przyjaźni między Ukrainą a Federacją Rosyjską został podpisany w 1997 roku, a wszedł w życie 1 kwietnia 1999 roku. Zawarty został na 10 lat. Jego działanie przedłuża się automatycznie na kolejne 10 lat, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi woli rozwiązania umowy co najmniej na sześć miesięcy przed upływem kolejnego dziesięcioletniego okresu.

Traktat zawiera zasadę partnerstwa strategicznego, uznanie nienaruszalności istniejących granic, poszanowanie integralności terytorialnej i wzajemne zobowiązanie do niewykorzystywania swojego terytorium kosztem bezpieczeństwa drugiej strony.

Na początku bieżącego tygodnia w Mińsku poinformowano, że Ukraina zamknęła swoje przedstawicielstwo we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). Instytucje WNP mają swoje siedziby w stolicy Białorusi. Poroszenko podpisał dekret o odwołaniu przedstawicieli Ukrainy z WNP jeszcze w maju.

Ukraina była jednym z założycieli WNP i sygnatariuszką aktu jej powołania, podpisanego w 1991 roku wraz z Federacją Rosyjską i Białorusią. Władze w Kijowie nie podpisały jednak statutu Wspólnoty w 1993 roku. W 2014 roku, w wyniku agresji Rosji, Ukraina ograniczyła swą działalność w WNP do minimum.