Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec wicepremiera ministra nauki Jarosława Gowina zapowiedzieli we wtorek szefowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy (SN) wystosował pięć pytań prejudycjalnych do TSUE i zawiesił stosowanie trzech artykułów ustawy o SN określających zasady przechodzenia sędziów tego sądu w stan spoczynku. Jarosław Gowin w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" zasugerował, że jeżeli TSUE "dopuści się precedensu i usankcjonuje zawieszenie prawa przez Sąd Najwyższy", to rząd może zignorować ewentualne orzeczenie Trybunału "jako sprzeczne z traktatem lizbońskim oraz z całym duchem integracji europejskiej".

Schetyna i Lubnauer podczas konferencji prasowej na rynku w Przemyślu odnosząc się do wypowiedzi wicepremiera, ocenili, że podważył on polską obecność w UE „mówiąc, że nie będziemy respektować wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE”.

„Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest kolejna wypowiedź polityka koalicji rządzącej bardzo wyraźnie pokazująca, że idziemy w kierunku polexitu, że politycy PiS dzisiaj chcą Polskę wyprowadzić najpierw na obrzeża Unii Europejskiej, a potem poza struktury UE” – podkreślił Schetyna. „Nie pozwolimy na to, i będziemy robić wszystko, żeby pokazać tę politykę, pokazać to co, robią” - oświadczył lider Platformy.

„W przyszłym tygodniu złożymy wniosek o wotum nieufności dla premiera Gowina i doprowadzimy do debaty odnośnie przyszłości Polski w UE” – zapowiedział przewodniczący PO.

Lubnauer zauważyła, że również na Podkarpaciu widać zmiany, jakie zaszły dzięki środkom finansowym płynącym z UE. „W związku z tym skrajną nieodpowiedzialnością jest robienie wszystkiego, żeby w pewnym momencie ktoś nas po prostu z Unii wyrzucił. Jeżeli się nie przestrzega podstawowych wartości, podstawowych zasad, które obowiązują w tej rodzinie, do której sami weszliśmy z własnej woli” – przekonywała szefowa Nowoczesnej. Jak dodała, nie ma zgody na „wszelkie próby, jakie podejmuje PiS, żeby zniechęcić Polaków zwyczajnie do UE”.

„Takie słowa ministra Gowina są skrajną nieodpowiedzialnością i dlatego musimy działać i dlatego wspólnie zgłaszamy wniosek o votum nieufności dla pana premiera, który jak widać, być może mówi to, co bardzo wielu polityków PiS myśli” – powtórzyła Lubnauer.

W poniedziałek Gowin był pytany przez PAP o działania TSUE dot. pytań prejudycjalnych SN odpowiedział, że jest za wcześnie, by rozmawiać o wyroku TSUE. "On nie tylko jeszcze nie zapadł, ale dopiero dziś zostały w tej sprawie podjęte pierwsze czynności proceduralne" - dodał.

"Nasz rząd w pełni respektuje prawo Unii Europejskiej. Jedną z jego podstawowych zasad jest podział kompetencji na dwie kategorie – te regulowane na poziomie unijnym, i te zarezerwowane dla państw członkowskich. Przepisy dotyczące ustroju sądownictwa należą do tej drugiej kategorii – i mamy nadzieję, że wszystkie instytucje unijne będą ten podział respektować. TSUE ma uprawnienia, by oceniać zgodność ustaw z prawem wspólnotowym. Nie ma natomiast uprawnienia, by ingerować w porządek konstytucyjny państw członkowskich. Polska Konstytucja nie przewiduje procedury +zawieszania+ ustaw, jaką chcieliby zastosować niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego" - powiedział PAP Gowin.

Zaznaczył też, że "różnice ocen i poglądów pomiędzy krajami UE w wielu sprawach często fundamentalnych dla przyszłości UE, są naturalną konsekwencją faktu, że UE jest organizacją demokratyczną, niewykluczającą w żadnym wypadku tego typu dyskusji". "Pojawiające się tego typu sytuacje nie oznaczają jednak, że którykolwiek z partnerów kwestionuje sam projekt europejski i sens uczestnictwa w nim. Tak jest również w przypadku Polski. Insynuacje ze strony demagogicznej części opozycji jakoby nasze odmienne stanowisko w zakresie reformy sądownictwa było zapowiedzią wyjścia Polski z UE, są niedorzeczne" - oświadczył wicepremier.