Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły w lipcu o 18,5 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 12,1 proc. mdm.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP Biznes)