Rząd brytyjski jest gotów jednostronnie zagwarantować przyszłe prawa trzech milionów mieszkających w Wielkiej Brytanii obywateli Unii Europejskiej, nawet w przypadku załamania się negocjacji w sprawie Brexitu - wynika z informacji dziennika "Telegraph".

Według gazety deklaracja zostanie złożona w jednym z 83 dokumentów przedstawiających plany Londynu na wypadek braku porozumienia z UE, które zostaną oficjalnie opublikowane w najbliższych tygodniach.

Za taką decyzją ma przemawiać chęć przekonania do pozostania w kraju po Brexicie pracowników z państw unijnych, w tym Polski, w celu uniknięcia wstrząsów dla brytyjskiej gospodarki związanych z możliwym odpływem siły roboczej.

Reklama

"Telegraph" zaznaczył, że przedstawiona propozycja byłaby zrealizowana niezależnie od tego, czy UE zagwarantuje prawa 1,3 mln Brytyjczyków mieszkających w Europie, w tym ponad 300 tys. rezydujących w Hiszpanii.

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem obywatele UE zachowają prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, a także dostęp do świadczeń socjalnych, w tym do służby zdrowia, zasiłków i emerytur. Będą mieli również prawo do ściągnięcia do kraju małżonków i bliskich członków rodziny.

Reklama

W czerwcu brytyjskie MSW przedstawiło szczegóły procesu ubiegania się o tzw. status osoby osiedlonej, który ma być podstawą prawną regulującą pobyt obywateli UE po Brexicie. Osoby ubiegające się o potwierdzenie swoich praw będą musiały wypełnić trzyetapowy wniosek, w którym potwierdzą swoją tożsamość, pobyt w Wielkiej Brytanii oraz niekaralność.

Na podstawie przekazanych informacji system w czasie rzeczywistym przeprowadzi wstępną ocenę wniosku i wskaże, czy osoba wypełniająca formularz ma prawo ubiegać się o uzyskanie statusu osoby osiedlonej (ang. settled status; przyznawany w przypadku powyżej pięciu lat pobytu jako rezydenta w Wielkiej Brytanii) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (ang. pre-settled status; poniżej pięciu lat pobytu).

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej będzie wymagane przy ubieganiu się o brytyjskie obywatelstwo, do którego konieczny będzie dodatkowy, szósty rok stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Ta procedura nie zostanie zmieniona.

Nowy system rejestracji obywateli UE ruszy w pełni w marcu 2019 roku - wcześniej rejestracja będzie dostępna dla wybranych grup w celu przetestowania jego funkcjonowania - a wszyscy imigranci będą mieli obowiązek zarejestrowania się najpóźniej do końca czerwca 2021 roku. Brak rejestracji w terminie może skutkować uznaniem pobytu danej osoby w Wielkiej Brytanii za niezgodny z prawem.