Za nowelą głosowało 85 senatorów, 3 senatorów się wstrzymało od głosu, nikt nie był przeciw.

Nowela dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2017 r. poprzez wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie "referendalnym" w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej

Obecnie przepisy stanowią, że sąd okręgowy rozpoznaje wnioski o wydanie zakazu rozpowszechniania materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe informacje, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Obecnie od postanowienia sądu wydanego w trybie "referendalnym" można złożyć, także w terminie 24 godzin, zażalenie do sądu apelacyjnego (druga instancja); potem nie można jednak złożyć wniosku o wznowienie postępowania. TK zakwestionował ten przepis.(PAP)

autor: Edyta Roś