Najlepiej znaną Polakom organizacją niosąca pomoc jest Caritas – wynika z sondażu Kantar Public, którego wyniki opublikowano w czwartek. Organizacja niezmiennie od kilku lat plasuje się na pierwszym miejscu rozpoznawalności. Na drugim miejscu jest WOŚP, na trzecim PCK.

W badaniu zapytano respondentów "jakie organizacje dobroczynne, czyli organizacje, które pomagają ludziom i zmieniają świat na lepszy, znają przynajmniej z nazwy".

Trzy piąte Polaków (60 proc.) znało i potrafiło wymienić Caritas. W drugiej kolejności (53 proc.) wskazywana była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a na trzecim miejscu uplasował się Polski Czerwony Krzyż (38 proc.). Respondenci wymieniali także Fundację TVN (31 proc.) oraz Fundację Polsat (30 proc.). O Polskiej Akcji Humanitarnej pamiętało 16 proc. ankietowanych, tak jak o Stowarzyszeniu Wiosna i Szlachetnej Paczce – również 16 proc.

Inne organizacje dobroczynne wymieniane były dużo rzadziej i zajmowały dalsze pozycje w rankingu. Przykładowo, UNICEF wskazało 10 proc. badanych, a Wioski Dziecięce SOS - 6 proc. 11 proc. Polaków poproszonych o podanie nazwy jakiejś organizacji dobroczynnej odpowiedziało, że nie potrafi wymienić lub nie zna żadnej organizacji charytatywnej.

Badanie zrealizowano między 25 a 30 maja br. metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na ogólnopolskiej próbie 1056 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl