Prace nad nowelizacją ustaw reformujących sądownictwo to główny punkt programu 67. posiedzenia Sejmu. Nie obeszło się bez protestów przed budynkiem izby i starć z policją. W cieniu zmian w ustawie o SN, KRS i prokuraturze, posłowie przyjęli także kilka innych, istotnych m.in. z punktu widzenia przedsiębiorców reform.
Burzliwe obrady nad reformą sądownictwa i demonstracja przed Sejmem

Posłowie uchwalili przygotowaną przez PiS nowelizację ustaw m. in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze.

Zmiany obejmują m.in. zasady wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. Zgodnie z obecnym przepisem, Zgromadzenie Ogólne SN przedstawia prezydentowi kandydatury po obsadzeniu wszystkich stanowisk. Nowy przepis wymaga obsadzenia 2/3 stanowisk by zgłosić kandydata na prezesa SN. Więcej na temat przyjętych zmian przeczytasz tutaj>>

Reklama

Cel nowelizacji to „doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Reklama

Warto nadmienić, że kluby PO, Nowoczesnej i PSL-UED oraz koło Liberalno-Społeczni nie wzięły udziału w głosowaniu. Procedowaniu noweli ustaw reformujących sądownictwo towarzyszyły protesty przed budynkiem Sejmu. Demonstracje trwały od środy, czyli pierwszego dnia posiedzenia, do piątku.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Mały ZUS dla małych firm

Od 1 stycznia 2019 roku najmniejsi przedsiębiorcy zapłacą mniej. Dziś składka odprowadzana na ZUS jest niezależna od wielkości przychodu przedsiębiorcy i wynosi ona 1232,16 zł. Zgodnie z przegłosowanymi przez posłów przepisami, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

Szacuje się, że z nowych regulacji skorzysta nawet 200 tys. firm. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Komisja ds. VAT w komplecie

W harmonogramie ostatniego posiedzenia zapisano także wybór składu osobowego Komisji Śledczej ds. VAT. Jej celem będzie zbadanie prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Warto nadmienić, że podczas poprzedniego posiedzenia, w trakcie którego podjęto decyzję o utworzeniu takiej komisji, PiS odrzucił wnioski opozycji ws. rozszerzenia okresu, którym taka komisja miałaby się zajmować na wcześniejsze rządy.

#Sejm zdecydował: w skład komisji śledczej ds. wyłudzeń #VAT wejdą posłowie: @mhorala, @jakubiak_marek, @JanowskaM, @Konwinski_PO, Andrzej #Matusiewicz, @wmurdzek, @MirekPampuch, @KaziSmolinski i Genowefa #Tokarska pic.twitter.com/revB4AfK7o

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 20 lipca 2018

Parlamentarzyści zapłacą za nieparlamentarne zachowanie

Chodzi o przyjęte przez Sejm zmiany w regulaminie izby. Te zakładają obniżenie uposażenia poselskiego za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją.

Zmiany w Regulaminie Sejmu dostosowują jego zapisy do przyjętej w lipcu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z przepisami, do naruszenia powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego może dojść na ich posiedzeniach lub na posiedzeniach Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia będzie możliwe również w przypadku "naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku" na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu.

Prawo prasowe do zmiany

Punktem spornym, nad którym debatowali posłowie stał się art. 5 ust. 1 prawa prasowego. Stanowi on, że: "każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie". Nowelizacja rozszerza prawo do udzielania informacji prasie także na osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi. Ustawa, która trafi teraz do Senatu, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Nowe zasady wyłaniania europosłów

Sejm znowelizował Kodeks wyborczy, wprowadzając zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Wnioskodawcy wskazują, że proponowana ustawa wprowadza „jasny i precyzyjny sposób” wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Jak czytamy na stronie Sejmu, dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE. Obecnie nie ma określonej liczby europosłów wybieranych w konkretnym okręgu. Głosowanie odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty w skali całego kraju.

E-recepty i zapisy do lekarza przez internet

To założenia projektu wprowadzającego bezpłatne Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Zgodnie z rządowym projektem, pacjent będzie mógł nieodpłatnie korzystać z indywidualnego konta w sieci, na którym będzie mógł na bieżąco śledzić dotyczące go informacje w kontaktach ze służbą zdrowia. IKP umożliwi uzyskanie przez Internet informacji m.in. o świadczeniach zdrowotnych udzielonych i planowanych, receptach refundowanych, listach osób oczekujących w kolejce, gotowych wynikach badań, co umożliwi mu szybkie umówienie wizyty u lekarza. Możliwe będzie także zdalne wystawianie recept dla pacjentów kontynuujących leczenie lub zleceń na środki medyczne przez pielęgniarki lub położne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia.

To nie wszystkie zmiany. Przyjęto też poprawkę, która umożliwi realizację e-recept w sprzedaży wysyłkowej przez osoby o znacznej niepełnosprawności. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Sędziowie na uczelni, czyli poprawiona ustawa 2.0

Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Chodzi o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki. Najważniejsza z przyjętych poprawek dotyczy zatrudniania na uczelniach sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu poprawki, wprowadza ona dla urzędującego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Sądu Administracyjnego, w tym sędziom w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej. Nie obeszło się bez krytyki ze strony środowisk akademickich.

Reforma szkolnictwa wyższego - ustawa 2.0 skierowana do podpisu @prezydentpl. #Sejm zakończył parlamentarne prace nad #KonstytucjaDlaNauki @NAUKA_GOV_PL pic.twitter.com/QkS8Byjbce

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 20 lipca 2018

Zanim poprawki trafiły do Sejmu, zaprotestowała przeciwko nim m.in Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W oświadczeniu rektorzy zaapelowali do Sejmu o jej odrzucenie. Pozostałe poprawki przyjęte przez posłów dotyczą trybu włączenia instytutu PAN do uczelni, wymogów wobec indywidualnych studiów międzydziedzinowych i obniżenia wymagań dot. znajomości języka obcego wobec osób starających się o uzyskanie stopnia doktora.

67. posiedzenie Sejmu zakończyło się w piątek wieczorem. Następne zaplanowano po wakacjach, w dniach 11-14 września.

Sprawdź, co działo się na poprzednich posiedzeniach Sejmu>>>