Bułgaria przystępuje do ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym w zakresie nadzoru bankowego. W środę rząd upoważnił ministra finansów Władisława Goranowa do złożenia stosownych wniosków do EBC; jest to etap przejściowy przed wejściem Sofii do Unii Bankowej.

Krok ten poprzedza wejście Bułgarii do mechanizmu ERM II, zwanego poczekalnią strefy euro. Sofia przedstawiła swoją kandydaturę w pierwszej połowie lipca i otrzymała rekomendację od eurogrupy oraz EBC do nawiązania ściślejszej współpracy w sprawie nadzoru bankowego.

Do połowy 2019 roku Bułgaria może wejść do mechanizmu ERM II i unii bankowej - powiedział Goranow. Wyjaśnił, że do EBC należy decyzja dotycząca tego, które z bułgarskich banków zostaną objęte jego bezpośrednim nadzorem; zwykle to są banki o aktywach powyżej 30 mld euro albo trzy największe banki w kraju.

EBC może jednak zdecydować, że obejmie nadzorem również inne banki - powiedział Goranow. Poinformował też, że EBC sprawdzi również, w jakim stopniu bułgarskie ustawodawstwo jest w stanie zagwarantować, że decyzje EBC będą wdrażane przez nadzorowane banki.

Procedura sprawdzania trwa według ministra od 6 do 12 miesięcy. Zdaniem ministra oznacza to, że „większa część drogi do strefy euro będzie przebyta”.

Bułgaria przedstawiła EBC kilka tygodni temu pisemne oświadczenie dla EBC i eurogrupy, że spełnia kryteria ekonomiczne wymagane do objęcia jej mechanizmem ERM II; wezwano ją teraz do spełnienia również kryteriów politycznych.

Eurogrupa i EBC zaapelowały do Sofii, by wdrożyła reformy systemu sądownictwa, o których mowa w mechanizmie współpracy i weryfikacji (CVM), wprowadzonym wraz z przyjęciem Bułgarii i Rumunii do UE w 2007 r. "Chodzi o wzmożenie walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną" – głosi list ministrów eurogrupy do władz bułgarskich.

Ewgenia Manołowa (PAP)