Jak poinformowała GPW w komunikacie, Rada Giełdy wyborów nowego prezesa i wiceprezesa dokonała w poniedziałek.

Modrzejewski obecnie jest dyrektorem biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN. Od lipca 2017 r. członek rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2017-2018 zastępca, a następnie dyrektor departamentu jednostek nadzorowanych i podległych w Ministerstwie Rozwoju, zastępca dyrektora departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest absolwentem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, w tym w PKO Banku Polskim S.A. oraz Pioneer Pekao TFI S.A., a także w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego.

Janusz Krawczyk od czerwca 2000 r. był dyrektorem banku w Banku Zachodnim, we wrześniu 2000 roku został członkiem zarządu Banku Zachodniego, a następnie Banku Zachodniego WBK. Kierował pionem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2012-2013 pełnił funkcję doradcy prezesa zarządu ds. połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie po studiach był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Radny Rady Miasta Krakowa pierwszej kadencji (1990-1994), w latach 1990-1992 członek zarządu Miasta Krakowa odpowiedzialny za przedsiębiorstwa komunalne. Odbył szkolenia i staże specjalistyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zespołów pracowniczych w Polsce i zagranicą (w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Szwecji, Austrii, Belgii).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta