W poniedziałek rozpoczęły się w regionach konsultacje systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Gorzowie Wlkp. minister rodziny Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że ich celem jest zebranie opinii nt. pierwszoplanowych i najważniejszych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.

"Otwieramy katalog działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które mogą być realizowane. Nie chcemy wprost nazywać, jakie to będą zadania (…) jakiego typu ośrodki mogłyby powstać, ewentualnie, które mogłyby być finansowane. Nie chciałabym, żeby on (nowy fundusz) był zastępstwem finansowania dotychczasowych świadczeń realizowanych w budżecie inną zupełnie drogą" – powiedziała minister.

Dodała, że raczej "szłaby drogą programów rządowych, nowatorskich rozwiązań, wspierania nowych ośrodków wsparcia, rozwiązań, które w dotychczasowym systemie nie funkcjonowały". Zaznaczyła, że fundusz ma także służyć współfinansowaniu projektów europejskich.

"Nie opowiadam się za wersją zastąpienia finansowania ze środków funduszu zadań, które do tej pory były inaczej finansowane" – powiedziała minister.

W połowie maja br. szefowe resortów finansów i rodziny zapowiedziały, że powstanie nowy państwowy fundusz celowy: Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będzie on zasilany także z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie.

Po raz pierwszy danina ma być płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., czyli w 2020 r. Rząd szacuje, że może to pozwolić na uzyskanie ok. 2 mld zł. Minister Rafalska nie wykluczyła ujęcia w nowym funduszu także dotacji z budżetu państwa.

Na konferencji prasowej w Gorzowie mówiła o założeniach ustawy i terminach związanych z wprowadzaniem tej regulacji. Wyjaśniła m.in. na jakiej zasadzie do nowego funduszu mają trafiać środki z Fundusz Pracy.

"Proponuje się, żeby 0,15 proc. stanowiło wpływy do Funduszu Solidarnościowego, ale dotychczasowa składaka z Funduszu Pracy, która wynosiła 2,45 nie byłaby zwiększona, tylko o te 0,15 byłby zmniejszona" – tłumaczyła Rafalska.

"Myślę, że w połowie sierpnia będziemy mieli wszystkie uwagi resortów i z konsultacji społecznych, również z organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Ten projekt ustawy (…) chciałabym, żeby był procedowany na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu. Musi być przyjęty nie później niż do 30 listopada, ale nie tylko przyjęty, ale w tym terminie powinien być podpisany też przez pana prezydenta" – powiedziała Rafalska.

Od 2020 roku środki z Solidarnościowego Funduszu mają być przeznaczone na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Resort rodziny planuje szereg działań i projektów wspierających osoby niepełnosprawne.

Wśród propozycji ministerstwa rodziny są m.in.: reforma systemu orzekania o niepełnosprawności i wprowadzenie orzekania o niesamodzielności, dodatek do emerytury tzw. EWK dla rodziców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, opiekę wytchnieniową, zwiększenie dostępności do turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zwiększenie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Planowane jest także opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy. Konsultowane będą też propozycje dotyczące zwiększenia finansowania zakładów aktywności zawodowej, zatrudnienia wspomaganego i wdrożenia nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

Przed przyjazdem do Gorzowa minister Rafalska była na podobnym spotkaniu w Stargardzie w woj. zachodniopomorskim. Poinformowała tam m.in., że od 1 listopada 2018 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny - z 163 zł do 84,42 zł, W następnym roku będzie kolejny wzrost. Łącznie w ciągu dwóch lat ten zasiłek wzrośnie o ponad 62 zł. Z początkiem listopada tego roku wrosną o 100 zł specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.(PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

edytor: Paweł Krajewski