Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję zwrotową dot. nieruchomości przy Lutosławskiego 9, nakazała ponowne rozpatrzenie sprawy i przejęcie w zarząd przez miasto - poinformował w poniedziałek przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Komisja weryfikacyjna zdecydowała w poniedziałek, że decyzja ws. zwrotu nieruchomości przy Lutosławskiego 9 powinna być ponownie rozpatrzona przez prezydenta Warszawy. Ponadto - jak mówił Patryk Jaki - komisja nakazuje przejęcie m.st. Warszawa w zarząd nieruchomość.

Według Jakiego komisja stwierdziła, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego przez prezydenta Warszawy na wniosek dawnych współwłaścicieli nieruchomości przy Lutosławskiego wystąpił szereg nieprawidłowości. Wskazał w tym kontekście, że nie została sprawdzona przesłanka posiadania gruntu.

W ocenie komisji, wydane przez prezydenta stolicy decyzje reprywatyzacyjne z 2012 i 2013 r. były rażąco niezgodne z interesem społecznym. Jak wskazał przewodniczący, sytuacja lokatorów po reprywatyzacji uległa radykalnemu pogorszeniu m.in. poprzez wywieranie na nich presji i nacisku, które miały doprowadzić do dobrowolnego opuszczenia lokali mieszkalnych.

"W wyniku przejęcia zarządu nieruchomością przez m. st. Warszawa będzie ono władne uregulować kwestie czynszu lub statusu lokali komunalnych; dlatego decyzja komisji zabezpiecza również interes lokatorów" - powiedział Jaki.