Przyłębska przypomniała w środowej rozmowie z Polsat News, że prezydencki wniosek wpłynął do TK w lutym. "Tak, że nie minęło jeszcze pół roku. To jest wyjątkowo szybki termin. Planujemy, że jeszcze przed wakacjami sierpniowymi, bo w sierpniu zaczynają się tzw. wakacje trybunalskie, postaramy się wyznaczyć termin" - zadeklarowała prezes TK.

Zaznaczyła jednak, że Trybunał jest "ograniczony" w tej sprawie postępowaniem uczestników postępowania. Według niej dopiero niedawno do Trybunału wpłynęło stanowisko prokuratora generalnego dotyczące nowelizacji ustawy o IPN, a w środę wniosek o przystąpienie do postępowania złożył Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. "Związek ten chce przystąpić w charakterze takiego - można powiedzieć - obserwatora, amici curiae, mówiąc językiem prawniczym i jest gotów złożyć w ciągu czterech tygodni swoje stanowisko" - powiedziała prezes TK.

Przyłębska podkreśliła, że TK ma obowiązek wysłuchać wszystkich stron postępowania, a co za tym idzie - także pochylić się nad pismami uczestników postępowania. Dlatego też - według niej - nie wszystko w tej sprawie zależy od Trybunału.

Uchwalona przez Sejm w styczniu nowelizacja ustawy o IPN zakłada m.in., że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub do trzech lat więzienia. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Przepisy te wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do TK. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy ustawy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz aby przeanalizował kwestię tzw. określoności przepisów prawa. Zmienione przepisy obowiązują od 1 marca.

Wicepremier Jarosław Gowin i szef MSZ Jacek Czaputowicz przekonywali niedawno, że niezależnie od wyroku TK, potrzebna jest pilna korekta przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.