Szykują się zmiany w prawie farmaceutycznym, przepisach związany z sukcesją firm i funkcjonowaniu związków zawodowych. Oto podsumowanie prac parlamentarzystów podczas 63. Posiedzenia Sejmu.

Nowe prawo farmaceutyczne. Obrót lekami pod większym nadzorem

Lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi to główne założenie przyjętej przez posłów noweli prawa farmaceutycznego. Nowe przepisy mają też zapobiegać nielegalnemu wywozowi produktów leczniczych za granicę i zagwarantować większy dostęp do medykamentów i terapii lekowych przez pacjentów.

#Sejm znowelizował Prawo farmaceutyczne. Ustawa wprowadza https://t.co/soj55dPhI7. zakaz prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze. Teraz @PolskiSenat pic.twitter.com/gPiDdpF6JT

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 7 czerwca 2018

Reklama

By zmniejszyć skalę oszustw, ustawodawca wprowadza m.in. zakaz prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może on nabywać produkty lecznicze. Jak wytłumaczono w uzasadnieniu ustawy, zjawisko to polega na tym, że podmioty lecznicze dokonują zakupu produktów leczniczych, a następnie, legitymując się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, dokonują sprzedaży tych leków za granicę (niejednokrotnie po cenach kilkukrotnie wyższych niż cena ich zakupu). Jednym ze skutków jest wówczas ograniczenie dostępności leków dla pacjentów w kraju.

Rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386)

Reklama

Koalicja związkowa. Związki zawodowe także dla zleceniobiorców

Sejm przyjął nowelę ustawy o związkach zawodowych, której głównym celem jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Odtąd związki zawodowe będą mogli tworzyć pracownicy „świadczący pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy”. Chodzi szczególnie o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustawodawca stawia jednak pewne warunki. By wstąpić do związku zawodowego, pracownicy będą musieli wykazać, że nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem swoich obowiązków. Ponadto, osoby te muszą być w stanie przedstawić własne interesy, które mogą być chronione grupowo.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Zarządzanie firmą po śmierci przedsiębiorcy na nowych zasadach

Chodzi o przepisy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które zostały przyjęte podczas 63. posiedzenia izby. Cel to płynne przejęcie biznesu po śmierci właściciela firmy. Ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa ma zapewnić instytucja zarządcy sukcesyjnego, który będzie mógł zarządzać wyodrębnioną częścią spadku. Będzie on upoważniony do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zwanego w okresie przejściowym „przedsiębiorstwem w spadku”. Na czym polega zmiana? Przedsiębiorca celem zabezpieczenia firmy i zapewnienia sprawnego jej przejęcia przez swoich następców będzie mógł wybrać zarządcę sukcesyjnego, który zostanie wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

#Sejm uchwalił ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dokument trafi do dalszych prac w @PolskiSenat pic.twitter.com/RNKGvCF0Wf

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 7 czerwca 2018

Z chwilą śmierci przedsiębiorcy, zarządca automatycznie będzie mógł kontynuować jego działalność. Nowe przepisy, to jak zaznacza ustawodawca, odpowiedź na problemy przedsiębiorców związanie z kontynuacją działalności. Jak dodaje, jednoosobowa firma to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej - podmioty takie stanowią około 80 proc. polskich przedsiębiorców.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Kolejny podatek? Będzie opłata emisyjna od paliw

Parlamentarzyści uchwalili ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza m.in. opłatę emisyjną od paliw. Zgodnie z nowymi przepisami, opłata za każdy tysiąc litów paliwa, który trafu na polski rynek, wyniesie 80 zł. Dzięki temu budżet państwa ma zyskać 1,7 mld zł już w 2019 roku, a w ciągu 10 lat – 6,75 mld. Wpływy te mają być wykorzystane na sfinansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce. Przeciw noweli głosowały kluby opozycyjne, argumentując, że wprowadzenie opłaty doprowadzi do dalszego wzrostu cen paliw.

Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (pierwotny druk nr 2411)

Stawki VAT bez zmian. Cztery projekty opozycji odrzucone

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu cztery projekty ustaw, dotyczące stawek VAT, zgłoszone przez kluby opozycyjne. Dwa projekty autorstwa Nowoczesnej i klubu Kukiz’15 dotyczyły obniżki podstawowych stawek VAT z poziomu 23 i 8 proc. do 22 i 7 proc. Klub Kukiz’15 zainicjował też projekt obniżki podatku na ubranka i akcesoria dla dzieci. Ta miałaby wynieść nie 23, a 5 proc. Odrzucono także projekt PO ws. ujednolicenia stawek VAT na szeroko rozumiane artykuły żywnościowe i owoce. Zgodnie z nim, obecnie stosowane stawki miały być zrównane do jednej – 5 proc. Wszystkie cztery projekty zostały odrzucone, głównie ze względu na „wysokie koszty wdrożenia” tych zmian – argumentowali przedstawiciele klubu PiS.

Następne planowane jest w dniach 14-15 czerwca.

Chcesz wiedzieć, co działo się na poprzednich posiedzeniach Sejmu? Sprawdź>>>