Coraz większej liczbie Polaków Niemcy kojarzą się z okupantem i najeźdźcą (w skojarzeniach wskazują m.in. Hitlera), z kolei nasi zachodni sąsiedzi uważają, że wzajemne stosunki polsko-niemieckie są najgorsze od lat.
Dziennik Gazeta Prawna
Jeśli dodamy do tego, że tylko co trzeci Polak czy Niemiec przekraczał granicę na Odrze i wizytował kraj sąsiada, widać, że do idealnych relacji sąsiedzkich przed nami jeszcze długa droga.
Co warto zaznaczyć, sympatia Polaków do Niemców od lat jest znacznie większa niż na odwrót i cały czas rośnie. W badaniach Barometr Polska – Niemcy 2018 wykonanych na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych oraz niemieckich Fundacji Körbera i Konrada Adenauera zaskakuje to, że Polacy bardziej niż Niemcy identyfikują się z Europą. Za to zupełnie nie dziwi nasz odmienny stosunek do reparacji wojennych. Jedynie co dwudziesty Niemiec uważa, że Niemcy powinni je zapłacić, a w Polsce myśli tak prawie co druga osoba.