Propozycje KE ws. podziału środków na politykę spójności nie przejdą; mamy szeroki obóz państw, które ich nie popierają; podział środków powinien być uczciwy; proponowany spadek funduszy dla Polski i innych krajów regionu jest nieakceptowalny - powiedział PAP wiceszef MSZ Konrad Szymański.

Według nieoficjalnych informacji PAP w Brukseli, Komisja Europejska ma zaproponować we wtorek nową metodologię podziału pieniędzy na politykę spójności, przez co do Polski trafi ponad 23 proc. mniej funduszy niż obecnie. Ogólnie zmniejszenie środków na politykę spójności ma wynieść w skali całej UE około 10 proc.

"Takie propozycje nie przejdą. Mamy szeroki obóz państw, które nie podzielają rozwiązań zaproponowanych przez KE" - powiedział PAP w poniedziałek Szymański.

Zadeklarował, że Polska jest gotowa do poszukiwania kompromisu, ale - jak zaznaczył - "podział środków z polityki spójności musi być sprawiedliwy, a kraje regionu powinny być traktowane uczciwie na tle innych potrzeb i innych regionów". Dodał, że proponowany spadek funduszy dla Polski i innych krajów Europy Środkowej "nie jest akceptowalny".

"Przez ostatni miesiąc Komisja Europejska miała możliwość, by rozpocząć negocjacje budżetowe o wiele bardziej konstruktywnie" - ocenił wiceszef MSZ. Według niego, KE nie skorzystała z tej szansy, co - jak powiedział - "może osłabić zakładane tempo negocjacji" ws. nowego unijnego budżetu.

Szymański dodał, w ostatnim czasie konsultował też "wspólne działania Polski i Portugalii" ws. budżetu UE.

Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł w KE wynika, że do Polski w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 ma trafić 64,4 mld euro w cenach z 2018 roku. W obecnej wieloletniej perspektywie finansowej do Polski w ramach tych funduszy trafia 83 mld euro również w cenach z 2018 roku.

Mimo tych cięć, Polska ma nadal pozostać największym beneficjentem polityki spójności UE. Drugi kraj pod tym względem, Włochy, ma na lata 2021-2027 otrzymać 38,6 mld euro. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, na nowej metodologii podziału najbardziej stracą kraje wschodu Europy, a najbardziej zyska południe kontynentu - Włochy oraz Hiszpania.

Według nieoficjalnych informacji PAP, Polska będzie krajem, który dotkną największe cięcia. Według założeń KE, cięcia dla poszczególnych krajów mogły wynieść maksymalnie 24 proc., natomiast w górę fundusze mogły pójść najwyżej o 8 proc.

Polska inwestuje środki z polityki spójności głównie w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), innowacje, wsparcie dla przedsiębiorców, a także ochronę środowiska, energetykę, projekty z dziedziny kultury i edukacji.

Przygotowana dla komisarzy decyzja ma - według źródła PAP - zostać podjęta na wtorkowym posiedzeniu kolegium komisarzy. Teoretycznie mogą oni jeszcze wprowadzić do niej zmiany.

Ostateczna decyzja co do wielkości wieloletniego budżetu UE będzie podejmowana przez państwa członkowskie UE jednomyślnie. Rozporządzenia dotyczące podziału środków mogą być jednak przyjmowane większością kwalifikowaną, ale ze względu na wagę sprawy będą dyskutowane najpewniej w pakiecie z całą propozycją wieloletnich ram finansowych.