62. Posiedzenie Sejmu minęło pod znakiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych i obniżki wynagrodzeń dla posłów i senatorów. Zmiany przyjęte przez izbę dotkną także kierowców i inwestorów.

RODO w Sejmie

Chodzi o dostosowanie polskich przepisów o ochronie danych osobowych do wymogów unijnych. To duża zmiana przede wszystkim dla przedsiębiorców, którym grożą kary za niedostosowanie się do nowego prawa. Nowe, przyjęte przez parlamentarzystów przepisy będą musiały drożyć wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Zgodnie projektem, jako właściciele danych osobowych mamy prawo do dysponowania nimi wedle własnego uznania a wykorzystanie ich niezgodnie z naszą intencją będzie podlegać sankcjom.

#Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych #RODO #daneosobowe pic.twitter.com/XVNuw0yM41

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 10 maja 2018

Na mocy nowych przepisów urząd Generalnego Inspektora Danych Osobowych zastąpi stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który będzie powoływany przez Sejm na 4-letnią kadencję. RODO będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.

Kolejne zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym

Reforma sądownictwa pociągnie za sobą zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów. Skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie złożyć może ją osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK. Na nowych zasadach odbywać się będzie także powoływanie asesorów sądowych. Dziś odpowiada za to minister sprawiedliwości, po zmianach – także prezydent. Co więcej, Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającym mianowanie asesora sądowego przez prezydenta.

Ciąg dalszy uszczelniania podatków

Posłowie przyjęli zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Te mają na celu złagodzenie rozwiązań dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny projekt wprowadza możliwość kontynuacji amortyzacji.

Zmiany w ustawie o PIT zakładają także zwolnienie z tego podatku wygranych na automatach. Zwiększy się też zakres podatku od dochodów z nieruchomości. Chodzi o tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, katalog nieruchomości objętych tym podatkiem rozszerzy się na wszystkie nieruchomości podatnika.

Obniżka wynagrodzeń dla parlamentarzystów

Plan zapowiedziany przez Jarosława Kaczyńskiego stał się faktem. Posłowie przyjęli zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zgodnie z którymi parlamentarzyści zarobią o 20 proc. mniej niż dotychczas. Uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.

#Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. pic.twitter.com/ydkYyUv5bk

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 10 maja 2018

Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu.

Rządowa odpowiedź na protest niepełnosprawnych i ich opiekunów

Ustawę o wzrośnie renty socjalnej przygotowano w odpowiedzi na postulaty protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Dziś wynosi 865 zł, zaś od 1 września br. – 1029,80 zł.

Posłowie przyjęli także inne zmiany mające wesprzeć niepełnosprawnych. Jedną z nich jest korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością przez osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Stan wyższej konieczności? Policja nie zatrzyma prawa jazdy

Senat z kolei przyjął znowelizowane prawo o ruchu drogowym. Chodzi o stan wyższej konieczności, który mógłby tłumaczyć przekroczenie prędkości, które dotąd skutkowało odebraniem prawo jazdy. Zgodnie z projektem, prawo jazdy nie będzie zatrzymywane w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

To główne założenie przyjętej przez posłów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej mocy będzie można skorzystać ze zwolnień podatkowych dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Zyskać mają nie tylko największe firmy, ale i sektor MSP.

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. #Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. #PolskaStrefaInwestycji @MPiT_GOV_PL pic.twitter.com/AFdoJuNedr

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 10 maja 2018

Preferencje podatkowe uzależnione będą od miejsca inwestycji i jej charakteru. Na nowym prawie w największym stopniu skorzystają przedsiębiorcy działający w średnich miastach. Nowe prawo przewiduje, że warunki uzyskania pomocy będą uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Chcesz wiedzieć, jakie decyzje zapadły na poprzednich posiedzeniach Sejmu? Sprawdź>>>