Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpi na mój wniosek do prezydenta o obniżenie pensji członkom Prezydium Sejmu - poinformował PAP wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Dodał, że taka deklaracja padła podczas piątkowego posiedzenia Prezydium.

W rozmowie z PAP Tyszka poinformował, że podczas posiedzeń Prezydium Sejmu we wtorek i w czwartek dwukrotnie apelował o wniosek o obniżenie wynagrodzeń członków Prezydium Sejmu. "W piątek marszałek Marek Kuchciński zapowiedział, że taki wniosek złoży do prezydenta" - powiedział wicemarszałek.

Tyszka zaznaczył, że taki tok postępowania wynika z ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa ta mówi w art. 3 pkt., że "szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (...) ustala Prezydent w drodze rozporządzenia".

Jak zaznaczył, sam złożył taką propozycję w wyniku "oburzenia posłów na nierówność".

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Zgodnie z ustawą uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat.