Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych opowiedziała się w poniedziałek za projektem obniżającym uposażenie parlamentarzystom. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO i Nowoczesnej.

Na sprawozdawcę komisji wybrano posłankę PiS Halinę Szydełko.

W poniedziałek na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy dot. obniżenia uposażeń parlamentarzystom o 20 proc. Projekt został złożony w Sejmie w połowie kwietnia.

Reklama

Do projektu ustawy przyjęto dwie poprawki. Jedna z nich, wprowadzona na wniosek Biura Legislacyjnego Sejmu zakłada, że "ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia".

Dotychczasowy projekt mówił o tym, że "ustawa wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu ogłoszenia".