"Powiedzieć, czym jest tęsknota" - na podstawie "Lalki" i "Kordiana" oraz interpretacja wiersza Ernesta Brylla - takie, według maturzystów, były w piątek tematy do wyboru na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Tematy te podali PAP maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po wyjściu z egzaminu.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst; mają wybór między napisaniem rozprawki a analizą tekstu poetyckiego.

W temacie rozprawki jest podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta musi przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je, odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury (np. tekstu literackiego, obrazu, filmu). Według maturzystów z Zamoyskiego temat rozprawki w tym roku brzmiał: "Powiedzieć, czym jest tęsknota", a zacytowane w arkuszu egzaminacyjnym fragmenty pochodziły z "Lalki" Bolesława Prusa i "Kordiana" Juliusza Słowackiego.

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów, w tym roku trzeba było zinterpretować wiersz Ernesta Brylla.

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. rozwiązać zadania do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym tekstów. Wśród nich były m.in. fragment wystąpienia Tadeusza Różewicza podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz tekst o problemach w porozumiewaniu się.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.