- Upominam się o komisję vatowską. Mam nadzieję, że ona szybko zacznie działać. Żądam, żeby mnie wezwano - mówi w wywiadzie dla DGP Jacek Rostowski ekonomista, w latach 2007-2013 minister finansów, w 2013 r. był również wiceprezesem Rady Ministrów.
Co pan teraz robi?
Wykładam na uniwersytetach, mam występy publiczne.