Prezydent Andrzej Duda ocenił, że w czwartek jasno wszyscy zrozumieli, że jego wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. konstytucji zostanie złożony w Senacie. Myślę, że przeciąłem spekulacje medialne w tej sprawie - dodał prezydent.

"Myślę, że jasno wszyscy dzisiaj wszyscy zrozumieli, że mój wniosek o referendum konsultacyjne zostanie złożony, więc chcę tym samym przeciąć te wszystkie spekulacje medialne: +czy prezydent Duda wystąpi do Senatu, czy nie wystąpi+. Oczywiście, że to wystąpienie będzie" - zapowiedział prezydent w rozmowie z dziennikarzami w trakcie kongresu "Wspólnie o konstytucji na Narodowym".

Stanowi on podsumowanie dotychczasowych, organizowanych przez Kancelarię Prezydenta spotkań regionalnych dot. referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji. W trakcie kongresu prezydent ogłosił zakończenie pierwszego etapu debaty przedreferendalnej.

Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że był już wielokrotnie pytany o prawdopodobną liczbę pytań referendalnych.

"Myślę, że będzie ich ok. 10. Nie chciałbym, by było ich więcej, tak, że karta referendalna zmieniłaby się w ankietę. Chciałbym, by to były takie pytania, które rzeczywiście będą wynikały z tych ponad 20 debat, które zostały przeprowadzone, z czego kilka było w Pałacu Prezydenckim, a cały szereg w mniejszych i większych polskich miastach" - mówił.

Podziękował też za wszystkie głosy, które w tych debatach padły i za wszystkie ankiety konstytucyjne, które zostały wypełnione. Zaznaczył, że stanowią one "bardzo ważną informację co do tego, które kwestie naprawdę zwracają uwagę społeczną i są kwestiami ważnymi, z którymi rzeczywiście można byłoby zwrócić się do społeczeństwa z prośbą o wskazanie właściwego kierunku".

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.