Obecna skala wymiany handlowej między Polską, a USA nie odpowiada naszym ambicjom i naszym oczekiwaniom - mówił prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia w czwartek polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.

Obecna skala wymiany handlowej między Polską, a USA nie odpowiada naszym ambicjom i naszym oczekiwaniom - mówił prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia w czwartek polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.

"Biorąc pod uwagę szybko rosnący potencjał gospodarczy Polski uważam, że naszym celem powinno być przynajmniej podwojenie w najbliższych latach obecnej skali obrotów handlowych" - oświadczył Andrzej Duda. "To cel ambitny i zupełnie realny" - dodał.

Aby ten cel osiągnąć, zaznaczył prezydent, "konieczne jest eliminowanie istniejących barier w dostępie do rynków i nie tworzenie, i nie budowanie nowych".

Andrzej Duda przyznał, że rozumie troskę prezydenta Donalda Trumpa o ochronę miejsc pracy w USA.

Dodał jednak, że jest przekonany, iż pogłębianie współpracy między Polską i USA "nie będzie źródłem problemów, ale wzajemnych korzyści i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku"

Amerykańskie inwestycje

Amerykańskie inwestycje w Polsce były i są nadal ważną siłą napędową rozwoju naszego kraju - mówił prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowego otwarcia polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.

Inwestycje te, dodał, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia w Polsce, a także transferu do Polski nowych technologii i gruntownej modernizacji.

"Cieszy nas, że polskie inwestycje w USA zwiększają się w ostatnich latach" - powiedział Duda. Obecnie miejsca na rynku amerykańskim poszukują, jak zaznaczył, np. firmy z sektora IT, medycyny i technologii kosmicznych.

"Liczymy, że ta współpraca będzie kontynuowana i przyczyni się do rozwoju gospodarek po obu stronach Atlantyku" - powiedział prezydent.

W tym kontekście bardzo ważne jest, mówił, utworzenie niedawno polskiej izby gospodarczej w USA, która "stanowić będzie ważny element wspierania obecności polskich firm na rynku amerykańskim".

"Jestem przekonany, że podobnie jak Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, czyli popularny AmCham i Polsko-Amerykańska Rada Biznesu, tak samo Polska Izba Handlowa w USA odegra ważną rolę w dalszym dynamicznym rozwoju naszych relacji handlowych i inwestycyjnych" - powiedział Andrzej Duda.