Będzie ciąg dalszy reformy sądownictwa. Klub PiS zaproponował zmiany w ustawach o KRS, SN i ustroju sądów powszechnych, które następnie zostały przyjęte przez posłów. To jednak nie wszystkie decyzje podjęte podczas 61. posiedzenia izby. Obrady Sejmu zaowocowały istotnymi rozstrzygnięciami m.in dla przedsiębiorców, kierowców czy ratowników medycznych.

To nie koniec reformy sądownictwa

Sejm przyjął nowelizację przepisów reformujących sądownictwo. Chodzi o pakiet ustaw: o ustroju sądów powszechnych, KRS i SN. Wszystkie te projekty zostały zainicjowane przez klub PiS. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Ustawodawca przewidział także ograniczenie roli prezydenta w procesie decyzyjnym dot. przejścia sędziów w stan spoczynku. Zgoda na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku będzie zależała od Krajowej Rady Sądownictwa.

Równie istotną zmianą jest wprowadzenie dwustopniowej procedury konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Przyjęte przez parlamentarzystów przepisy zakładają też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

#Sejm uchwalił zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie o #SądNajwyższy. Teraz @PolskiSenat

Więcej o ustawie ➡️ https://t.co/EPIxzxwdKN pic.twitter.com/nDmzeBIzpA

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 12 kwietnia 2018

Komisje senackie z kolei zarekomendowały przyjęcie omawianych ustaw, a także noweli ustawy o TK.

Ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK

Najpierw Sejm, a później komisja senacka poparła także projekt dot. TK autorstwa PiS. Chodzi o nowelizację jednej z ustaw o TK, dotyczącą publikacji trzech „rozstrzygnięć” z 2016 r. Jak czytamy na stronie internetowej Sejmu, wejście w życie wiąże się z możliwością publikacji rozstrzygnięć Trybunału z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 roku, które zapadły wówczas z naruszeniem przepisów ustawy o TK. Celem jest m.in. poprawa sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską. Sprawa nie jednak jeszcze przesądzona, głosowanie ws. noweli zaplanowano na poniedziałek.

Stan wyższej konieczności? Policja nie zatrzyma prawa jazdy

Chodzi o stan wyższej konieczności, który mógłby tłumaczyć przekroczenie prędkości, które dotąd skutkowało odebraniem prawo jazdy. Sejm dał zielone światło dalszemu procedowaniu projektu, zgodnie z którym prawo jazdy nie będzie zatrzymywane w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.

Sukcesja firm na nowych zasadach

Sejmowa komisja przekazała do dalszego procedowania projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Chodzi o możliwość płynnego przejęcia firmy po śmierci przedsiębiorcy przez spadkobierców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, śmierć przedsiębiorcy powoduje bowiem wygaśnięcie wielu uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP-u czy zezwoleń oraz koncesji. Poza zachowaniem tych uprawnień, nowela zezwala także na powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie biznesu po śmierci jego właściciela. Zarządcę sukcesyjnego będą mogli powołać spadkobiercy lub współmałżonek zmarłego w terminie 2 miesięcy od jego śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę aż do podziału spadku, maksymalnie przez 2 lata.

Będą zmiany w podatkach. Zielone światło dla sprawniejszej amortyzacji

Sejmowa komisja zajmie się projektem zmieniającym zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych (w drodze spadku lub darowizny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku.

To jest nowela, która nadaje podatnikom dodatkowe przywileje związane z ich rozliczeniem za bieżący rok. Te zmiany są potrzebne, być może konieczne i dotyczą szeregu spraw - @PawelGruza @MF_GOV_PL w #Sejm pic.twitter.com/m8M8yzm0vD

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 12 kwietnia 2018Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowe przepisy - w przypadku spadków – przywracają zasadę obowiązującą przed 1 stycznia 2018 r. , natomiast w zakresie darowizn – łagodzą regulację poprzez umożliwienie kontynuacji amortyzacji tych składników majątku . Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Jak zaznacza ustawodawca, poprawka ta ma być odpowiedzią na oczekiwania firm rodzinnych.

System ratownictwa medycznego w państwowych rękach

Sejm uchwalił nowelę ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która przewiduje, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Cel? „Wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli”- czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym uchwalone przez #Sejm. Teraz dokumentem zajmie się @PolskiSenat

Więcej o ustawie ➡️ https://t.co/Ca7XeukE4k pic.twitter.com/WMHNAH1yTV

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 13 kwietnia 2018

Obniżka wynagrodzeń parlamentarzystów na kolejnym posiedzeniu

Gwoździem programu kolejnych obrad Sejmu będzie wniesiony przez klub PiS projekt ustawy ws. obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc. Zgodnie z nim, wpływy budżetu państwa zwiększą się w skali roku o ok. 13 mln zł. „Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów” – podkreślono w uzasadnieniu.

Kolejne posiedzenie planowane jest w dniach 8-11 maja 2018 r.

Chcesz wiedzieć co działo się podczas poprzednich obrad Sejmu? Sprawdź>>