Dzięki działaniom prokuratury i policji udało się zabezpieczyć kwotę blisko1,3 mld zł, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z narkobiznesu; to duży sukces prokuratury i policji, skala sprawy jest bez precedensu - poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Ziobro podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że zabezpieczenie pieniędzy to duży sukces prokuratury i policji. "Można powiedzieć o sukcesie, do tej pory w tej dziedzinie bez precedensu, jeśli chodzi o skalę sprawy" - mówił prokurator generalny.

"Udało się, dzięki też współpracy międzynarodowej i profesjonalnym działaniom wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Śledczego, nadzorowanego przez komendanta głównego (policji), doprowadzić do zabezpieczenia ogromnej sumy pieniędzy, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, konkretnie z narkobiznesu, w dużym stopniu w każdym razie, mianowicie kwoty przekraczającej 1 mld zł - blisko 1,3 mld zł" - powiedział Ziobro.

Jak dodał, pieniądze te były przedmiotem obrotu i "prania" w niewielkim banku w Polsce. Kwota została zabezpieczona i "jest przedmiotem dalszego procesowego działania".

"Przestępcy ponieśli bardzo ciężką porażkę" - podkreślił Ziobro. Jak dodał, jednym z jego priorytetów jako prokuratora generalnego jest "uderzenie w podstawy, motywacje działania świata przestępczego".

Ziobro przekonywał, że polskie państwo "nie jest już teoretyczne, ale jest to państwo praktyczne". "Jest to państwo, które praktycznie działa w interesie swoich obywateli i stoi na straży praworządności" - powiedział prokurator generalny.

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk poinformował, że w stosunku do zabezpieczonych pieniędzy zachodzi "wysokie podejrzenie", że pochodzą z procederu tzw. "prania brudnych pieniędzy".

"Sprawa jest w dosyć wstępnej fazie rozwoju, ale też z bardzo szerokimi perspektywami, skąd też zapadła decyzja już w ub. roku, aby tą sprawą, z uwagi na jej charakter, zajęli się najlepsi fachowcy z CBŚ Policji. W tej grupie są fachowcy zajmujący się analizami obiegu kryptowalut, także analitycy i ludzie z pionu do walki z cyberprzestępczością" - dodał Szymczyk.

Zaznaczył, że sprawa "zdecydowanie wykracza poza granice naszego kraju", stąd intensywna współpraca zespołu prokuratorsko-policyjnego z Europolem i Interpolem.

Szymczyk podkreślił, że zabezpieczenie pieniędzy przez polskie organy ścigania to też efekt rozwiązań i narzędzi prawnych wprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak wyjaśniła, że zabezpieczenie pieniędzy umożliwiła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które została wprowadzona z inicjatywy MS.

"Umożliwiła ona przejmowanie środków z blokady na rachunkach bankowych, co do których zachodzi podejrzenie, iż są one przedmiotem prania pieniędzy, poprzez zastosowanie postanowienia o uznaniu za dowody rzeczowe tych środków" - powiedziała Marczak.

"Gdyby nie intensywna praca prokuratury i policji oraz gdyby nie towarzyszące temu zmiany w prawie, które udało nam się przeforsować, te pieniądze, bardzo groźny narkobiznes, zorganizowany świat przestępczy mający afiliacje międzynarodowe, wyprowadziłby spokojnie spod nosa polskich prokuratorów i policjantów" - podsumował Ziobro.