Sąd oddalił wniosek o otwarcie likwidacji Fundacji Książąt Czartoryskich - poinformowała we wtorek rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Beata Górszczyk. Postanowienie w tej sprawie zostało wydane 29 marca na posiedzeniu niejawnym.

Decyzja nie jest prawomocna, wnioskodawca może złożyć w terminie 7 dni skargę.

Proces likwidacji fundacji może zostać rozpoczęty w dwóch przypadkach - jeśli cele, dla jakich została powołana zostały zrealizowane albo gdy wyczerpane zostaną środki finansowe lub majątek fundacji. Likwidacja wymaga złożenia w sądzie wniosku wraz z szeregiem dokumentów.

"Sąd na posiedzeniu niejawnym wydał decyzję o oddaleniu wniosku o zarejestrowanie rozwiązania i otwarcie likwidacji Fundacji Książąt Czartoryskich na mocy uchwały Rady tej fundacji" - powiedziała sędzia Beata Górszczyk. Dodała, że - ponieważ postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym - nie można podać szczegółów.

W ramach uzupełnienia postępowania krakowski sąd zwrócił się do Fundacji Książąt Czartoryskich o dokumenty. Fundacja 19 marca przesłała: rachunek zysków i strat, bilans za 2017 rok oraz oświadczenie likwidatora. "Dokumenty były przedmiotem badania przez sąd. I sąd stwierdził, że nie zachodzą te okoliczności, które pozwalałyby na otwarcie likwidacji" – mówiła sędzia Górszczyk. Jak podkreśliła "sąd badał, czy istnieje majątek albo czy środki finansowe są wyczerpane i stwierdził, że nie".

Członek zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich, po zmianie statutu wyznaczony na jej likwidatora Maciej Radziwiłł przekazał PAP, że nie może "komentować tego postanowienia, bo nie zna jego treści ani uzasadnienia".

Pod koniec grudnia 2016 r. państwo polskie kupiło za 100 mln euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję obejmującą dzieła sztuki, w tym "Damę z gronostajem" Leonarda da Vinci.

W krakowskim sądzie rejestrowym z końcem 2017 r. złożony został wniosek o likwidację Fundacji w związku z wyczerpaniem jej misji.

W oświadczeniu wydanym w ostatnich dniach poinformowano, że w końcu ubiegłego roku Fundacja Książąt Czartoryskich podjęła decyzję o przekazaniu środków zgromadzonych w okresie swojej działalności na rzecz nowo powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie. I - jak zaznaczono - pieniądze te zostały zdeponowane na kontach nowej fundacji zgodnie z prawem, a wszelkie informacje w tej sprawie są dostępne dla organów nadzorczych fundacji.

Oprócz Fundacji Le Jour Viendra – jak poinformowano w oświadczeniu - część pieniędzy otrzymały także: Fundacja Trzy Trąby, Fundacja Książąt Lubomirskich oraz Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego. We władzach tych fundacji zasiadają osoby związane obecnie i niegdyś z Fundacją Książąt Czartoryskich.

"Wybór Księstwa Liechtensteinu na siedzibę fundacji Le Jour Viendra został podyktowany stabilnym otoczeniem prawnym, które w dużej mierze ułatwia zarządzanie majątkiem fundacji. Przepisy prawa, które funkcjonują w Polsce, a które zostały uchwalone jeszcze w okresie PRL, mają mankamenty, które skutecznie blokują rozwój fundacji z dużymi zasobami finansowymi" – poinformowali w oświadczeniu przedstawiciele Fundacji, dodając, że istotnym powodem wyboru nowej siedziby są też rodzinne relacje rodziny książęcej Liechtensteinów i rodziny Czartoryskich.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnosząc się do tej sprawy podało, że "nie zajmuje się nadzorowaniem fundacji w zakresie zgodnego z prawem dysponowania ich majątkiem", a jego nadzór "sprowadza się do gromadzenia i weryfikowania sprawozdań fundacji pod względem ich zawartości i zgodności z wymogami prawa".