"To bardzo dobra wiadomość, która wynika z poprawy po stronie wpływów do budżetu" - komentuje prof. Mączyńska dla PAP.

"To jest nadwyżka, która oznacza też, że poprawia się sytuacja w finansach publicznych" - mówi.

Przyczyn tego zjawiska jest kilka - to relatywnie wysokie tempo wzrostu PKB, co potwierdzają także prognozy agencji ratingowych, a także poprawa w ściągalności podatków.

Reklama

Z kolei wyższe PKB oznacza, mówi Mączyńska, że rosną przychody do budżetu państwa z tytułu podatków, spada bezrobocie, lekko podwyższa się stopy zatrudnienia.

"To pozwala na podejmowanie dodatkowych przedsięwzięć ze strony państwa, a potrzeby budżetowe są duże, bo są potrzeby społeczne, związane z 500 plus czy wydatki związane z uruchamianiem inwestycji publicznych" - zaznacza.

Rozmówczyni PAP zwraca uwagę, że "nawet instytucje międzynarodowe są zgodne co do tego, że perspektywy polskiej gospodarki są dobre".

Zastrzega zarazem, że "ten wynik nie musi oznaczać, że cały rok taki będzie". "Ale wiele wskazuje na to, że może nastąpić poprawa także w całym roku" - mówi prof. Mączyńska.

Nadwyżka budżetu po lutym wyniosła 4.460,8 mln zł - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Dochody wyniosły 62.020,3 mln zł, czyli 17,4 proc. planu rocznego, a wydatki 57.559,5 mln zł, czyli 14,5 proc. planu rocznego.

Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 745,1 mln zł, czyli 16,3 proc. planu rocznego.

W komunikacie napisano, że w okresie styczeń-luty 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - luty 2017 r. o 1,1 proc.

Z kolei minister finansów Teresa Czerwińska mówiła w piątek, że "rok 2017 był pierwszym rokiem, kiedy zahamowaliśmy przyrost państwowego długu publicznego w ujęciu nominalnym". "Jeżeli porównamy rok 2016 i 2017, to państwowy dług publiczny spadł o 3,4 mld zł" - powiedziała. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein