Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątkowym komunikacie, że wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w 2017 r. wzrosła o 10,2 proc. rdr, do 64 mld zł. W 2017 roku rozpoczęto 212,2 tys. inwestycji, tj. o 2,2 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak wskazała prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kosztorys jest podstawowym narzędziem w działalności gospodarczej. "Dla podejmującego inwestycje to kluczowe narzędzie umożliwiające ocenę, ile będzie musiał ponieść nakładów. Jest to podstawa do negocjacji cenowych, bo cena powinna być wyższa od kosztów, żeby przedsiębiorstwo realizujące daną inwestycję uzyskało nadwyżkę" - wyjaśniła prof. Mączyńska.

Jak podkreśliła ekonomistka, wzrost o 10,2 proc. rok do roku "to wzrost, który przekracza tempo wzrostu PKB i produkcji, a w gospodarce jak tempo wzrostu jest dwucyfrowe, to jest to satysfakcjonujące".

Jak oceniła: "Dynamizują się wydatki inwestycyjne, nakłady inwestycyjne. Można to też łączyć z danymi GUS nt. dynamiki produkcji. Szczególnie dużą dynamikę wykazywało budownictwo, ale też charakterystyczne było to, że wśród różnych dziedzin produkcji bardzo dużą dynamikę wykazano w obszarze produkcji maszyn i urządzeń. A maszyny i urządzenia to jest podstawa inwestowania" - powiedziała ekonomistka. Zdaniem prof. Mączyńskiej można to przyjąć "za sygnał, że dynamizuje się w inwestycjach".

Szefowa PTE podkreśliła jednak, że te wyniki "jeszcze wciąż nie są takie, jakie byłyby potrzebne polskiej gospodarce". "Ale dwucyfrowa dynamika może być uznana za dynamikę, która pokazuje, że jednak następuje poprawa w sferze inwestowania" .

Według GUS największy wzrost wartości kosztorysowej rozpoczętych inwestycji odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 75,9 proc. wobec spadku przed rokiem o 49,8 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 62,1 proc. wobec wzrostu o 136,4 proc.).

"Przez powinien okres w górnictwie była duża flauta inwestycyjna i można to traktować jako nadrabianie zaległości" - oceniła prof. Mączyńska. Dodała, że górnictwo, zwłaszcza węglowe, wymaga nowoczesnych technologii, takich które umożliwiają zmniejszenie szkód w zakresie środowiska naturalnego.

Wzrost wskaźników w transporcie i gospodarce magazynowej ekonomistka powiązała z centralnym położeniem Polski. "Mamy dość dobrze rozwinięte usługi transporotowe, wymagania dot. ich począwszy od wysokich parametrów, jakie muszą spełniać samochody, autobusy czy inne urządzenia transportowe zmuszają do inwestycji" - powiedziała. Wskazała też na zapotrzebowanie na magazyny w związku z rozwojem przemysłu i handlu. "Gospodarka magazynowa jest pochodną wzrostu gospodarczego i dynamizacji dynamiki w przemyśle i handlu" - zaznaczyła.

Prof. Mączyńska odniosła się również do rozbieżność między dynamiką wartości kosztorysowej a dynamiką według wartości liczbowej. "Jakaś część wzrostu wartości kosztorysowej wynika z rosnących nakładów różnego rodzaju, np. kosztów robocizny, ponieważ w Polsce charakterystyczna jest dość duża dynamika płac. W wartości kosztorysowej inwestorzy prawdopodobnie już zaplanowali tę dynamikę" - wskazała. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Anna Mackiewicz