Minister rolnictwa wystąpił z wnioskiem do szefa MSWiA, by ten zobowiązał wojewodów do uwzględniania podwyżek wynagrodzenia wojewódzkich i powiatowych inspekcji weterynarii w budżetach na 2019 r. - poinformował w czwartek wiceszef resortu rolnictwa Zbigniew Babalski.

Dodał, że chodzi o kwotę "ok. 46 mln zł, co by się przekładało na etat w wojewódzkich inspektoratach na 400 zł, a w powiatowych na 600 zł".

Wiceminister przyznał, odpowiadając w Sejmie posłom PSL, że wpływ ministra rolnictwa na budżety wojewódzkich powiatowych inspekcji weterynarii jest praktycznie żaden, ponieważ może to faktycznie zrobić minister spraw wewnętrznych i administracji.

Babalski poinformował, że minister Krzysztof Jurgiel wystąpił z wnioskiem do szefa MSWiA, aby zobowiązał wojewodów, by ci uwzględnili w swoich budżetach na przyszły rok podwyżki dla pracowników wojewódzkich i powiatowych inspekcji weterynarii.

Wiceminister dodał, że liczy, iż wynagrodzenia dla pracowników inspekcji zostaną zwiększone i "uspokoją niedobrą atmosferę".

"Stan, jaki zastaliśmy dwa lata temu w polskiej weterynarii był zgoła agonalny. System, który działa od 2000 roku dot. Inspekcji Weterynaryjnej jest po prostu zły. Nikt nie miał odwagi tego dotknąć" - zapowiedział Babalski.

Przedstawiciel resortu rolnictwa poinformował, że od 1 kwietnia br. o ok. 4 mln zł zostanie zwiększony budżet służb weterynaryjnych w pięciu województwach, gdzie występuje ASF (Lubelskie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-mazurskie, Podkarpackie). "Ok. 54 etaty zostaną uruchomione" - ocenił.

W ubiegłym tygodniu pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej w liście otwartym skierowanym do premiera wskazali, że bez natychmiastowego wzmocnienia kadrowego i finansowego Inspekcji, nie będzie możliwe skuteczne zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.

W liście przedstawiono postulaty, dot. m.in. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla wykwalifikowanych pracowników na poziomie 1,5 średniej krajowej; ustalenia wynagrodzenia dla nowo utworzonych etatów na poziomie średniej krajowej; przyznania nowych etatów, niezbędnych do walki z ASF; systemowego rozwiązania dot. zwalczania ASF, a w szczególności sprawnej i skutecznej współpracy z innymi służbami rządowymi i samorządowymi; stworzenia możliwości występowania o dodatkowe środki budżetowe, które byłyby przeznaczone na coroczny wzrost 1 proc. wysługi lat, nagrody jubileuszowe, nagrody celowe, odprawy emerytalne.

"Liczymy na szeroki odzew na nasz list. Pamiętajmy, że walka z chorobami zwierząt gospodarskich zwalczanymi z urzędu może doprowadzić do załamania gospodarczego kraju" - napisali pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.