Sąd Okręgowy w Kielcach utrzymał w środę w mocy wyrok sądu I instancji, uniewinniający byłego prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu (Mazowieckie) Cezarego K., oskarżonego o przestępstwa o charakterze seksualnym. Wyrok jest prawomocny.

Informację o wyroku oddalającym apelację prokuratury w tej sprawie przekazał PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Jan Klocek.

Proces apelacyjny – podobnie jak wcześniejszy w sądzie I instancji – toczył się z wyłączeniem jawności.

W maju ub.r. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim nieprawomocnie uniewinnił byłego prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu Cezarego K., oskarżonego o sześć przestępstw o charakterze seksualnym.

Apelację od tego wyroku wniosła prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Jak informował wcześniej PAP sędzia Klocek, śledczy zaskarżyli wyrok sądu I instancji w całości. „W apelacji zarzucono przede wszystkim obrazę prawa procesowego, co miało wpływ na treść orzeczenia. Chodzi o dowolną – a nie swobodną – niezgodną z zasadami prawidłowego rozumowania ocenę przeprowadzonych dowodów, polegającą na uwzględnieniu jedynie okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego, bezzasadne obdarzenie walorem wiarygodności jego wyjaśnień. Zarzuca się pominięcie przeciwnych dowodów” – tłumaczył sędzia Klocek.

Proces w tej sprawie w ostrowieckim sądzie rozpoczął się w 2013 r. W mowie końcowej prokurator żądał dla Cezarego K. łącznej kary pięciu lat pozbawienia wolności; z kolei obrońca i oskarżony wnieśli o uniewinnienie.

Sędzia K. powiedział PAP w maju ub.r. po ogłoszeniu wyroku uniewinniającego w sądzie I instancji, że cieszy go takie rozstrzygnięcie. Podkreślił też, iż od początku twierdził, że jest niewinny (nie przyznał się do winy także w śledztwie). Dodał, że jeśli wyrok w takim kształcie się uprawomocni, będzie chciał wrócić do orzekania (obecnie jest zawieszony w czynnościach służbowych).

Wiosną 2011 r. media podawały, że Cezary K. miał się dopuścić przestępstw seksualnych wobec stażystki w zwoleńskim sądzie. Według mediów, kobieta opowiedziała w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, że K. siłą zaciągnął ją do samochodu, wywiózł za miasto i zgwałcił. Wcześniej miała być molestowana w budynku sądu.

Do przestępstw zarzucanych 52-letniemu obecnie Cezaremu K. miało dochodzić między 4 stycznia 2011 r. a 10 lutego 2011 r. W tym czasie K. był prezesem Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Ustąpił z tej funkcji w lutym 2011 r.

Pięć zarzutów dotyczących przestępstw o charakterze seksualnym wobec pracownicy sądu w Zwoleniu sędzia usłyszał w październiku 2011 r. Postawienie zarzutów było możliwe po uchyleniu Cezaremu K. immunitetu sędziego we wrześniu 2011 r. przez Sąd Najwyższy.

W grudniu 2011 r. prokuratura informowała, że w czasie prowadzonego w tej sprawie śledztwa ujawniono nowe fakty i okoliczności sprawy, pozwalające na postawienie sędziemu kolejnego zarzutu dotyczącego podobnego przestępstwa wobec tej samej pokrzywdzonej. Postawienie kolejnego zarzutu wymagało ponownego przeprowadzenia całej procedury związanej z uchyleniem immunitetu. SN uchylił go w kwietniu 2012 r. i zezwolił na kolejne pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

Cezary K. został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego wynagrodzenie obniżono o 30 proc.

Ostrowiecki sąd zajmował się sprawą na mocy decyzji SN. Akt oskarżenia ws. Cezarego K. lubelska prokuratura skierowała we wrześniu 2012 r. do sądu w Zwoleniu. Sędziowie tamtejszego sądu wnioskowali jednak do SN o przekazanie sprawy ich byłego szefa do rozpoznania przez inny sąd.