"Nakłady na politykę rodzinną w Polsce tak istotnie wzrosły, że dzisiaj Polska jest w czołówce krajów, w których nakłady na politykę społeczną wynoszą ponad 3 proc. PKB. Stawia to Polskę wśród liderów krajów europejskich, które prowadzą dobrą i skuteczną politykę rodzinną" - mówiła minister rodziny pracy i polityki społecznej, uczestnicząca w katowickiej konferencji "Rodzina w centrum uwagi".

Według Rafalskiej, liczy się przede wszystkim efektywność realizowanych programów prorodzinnych i prospołecznych, wśród których największym jest program "Rodzina 500 plus" - do jego efektów minister zaliczyła zarówno wyeliminowanie ubóstwa wśród rodzin, jak i pobudzenie wzrostu urodzeń.

"Po prawie dwuletnim okresie obowiązywania programu +Rodzina 500 plus+ widać, że zrealizował on swoje podstawowe cele; również cel pronatalistyczny został zrealizowany - w 2017 roku było o 20,8 tys. urodzeń dzieci więcej niż w roku poprzednim, została przekroczona granica 400 tys. urodzeń" - mówiła minister, wskazując, iż ok. 403 tys. urodzeń nie przewidywały np. prognozy GUS, było to jednak uwzględnione - jak powiedziała Rafalska - w rządowej "ocenie skutków regulacji", gdy wprowadzono program.

Reklama

"Program +Rodzina 500 plus+ okazał się absolutnie przełomowy. To program, który ma wpływ na gospodarkę, na konsumpcję; program, o którym wiemy, że wydatki nie są marnotrawione - wiemy, że rodzice w pierwszej kolejności w największym stopniu wydają środki na ubrania, na edukację, na żywność, na rekreację, na wypoczynek wakacyjny" - wyliczała minister, podkreślając, że program doprowadził też do zmniejszenia sfery ubóstwa w Polsce.

"To jest inwestycja w kapitał ludzki i w rodzinę. Dla naszego rządu polityka społeczna nie jest kosztem - jest inwestycją o wysokiej stopie zwrotu, jest budowaniem ładu społecznego, jest dzieleniem się owocami wzrostu gospodarczego ze społeczeństwem" - powiedziała szefowa resortu rodziny i pracy.

Przypomniała, że "Rodzina 500 plus" to nie jedyny rządowy program społeczny. W tym roku przeznaczono np. trzykrotnie większą kwotę (ok. 450 mln zł) na program "Maluch plus", który ma pozwolić rodzicom małych dzieci na zabezpieczenie opieki nad nimi. Na politykę senioralną, w tym program "Senior plus" przeznaczono w tym roku ok. 80 mln zł, wobec niespełna 25 mln zł rok wcześniej.

W czwartek resort rodziny i pracy podpisał z wojewodami i samorządami umowy na realizację projektów w ramach programu "Senior plus", w ramach którego w gminach i powiatach powstają domy dziennego pobytu seniorów oraz kluby dla osób starszych. "Ten program cieszy się ogromnym zainteresowaniem (...). Jest jeszcze dogrywka tego programu, bo pewne kwoty zostały. Są też środki na program aktywności osób starszych, czy program usług opiekuńczych +Opieka 75 plus+" - powiedziała Rafalska.

"Dla nas polityka społeczna jest bardzo ważna; w centrum zainteresowań tej polityki stoi rodzina, człowiek i zaspokajanie jego potrzeb, stwarzanie warunków do powstawania i rozwijania rodzin, poprawa dobrostanu dzieci - to jest naszym głównym celem" - podsumowała minister, podkreślając, iż programy społeczne są wdrażane w - jak mówiła - "bardzo dobrej sytuacji gospodarczej, dobrej sytuacji na rynku pracy, najniższego bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń".

Rafalska zapowiedziała, że rząd zamierza konsekwentnie budować dobre ramy prawne do funkcjonowania prorodzinnych i prospołecznych rozwiązań, których skuteczne wdrażanie wymaga współpracy wielu partnerów: instytucji administracji rządowej, samorządów oraz organizacji pozarządowych. "Potrzebny jest komponent społeczeństwa obywatelskiego; trzeci sektor świetnie uzupełnia realizację zadań społecznych" - oceniła minister. (PAP)

autor: Marek Błoński