W ubiegłym tygodniu pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych wystosowała szefowa KBW Beata Tokaj. Podkreśliła, że w związku z nowelą Kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty przeprowadzenia wyborów i referendów; wzrost ten oszacowany został na ponad 605 mln zł. W związku z tym - jak zaznaczyła Tokaj - konieczne jest znowelizowanie budżetu państwa na 2018 r.

We wtorek w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że "w kontekście wyborów samorządowych na nic nie zabraknie żadnych środków". Dodał, że w budżecie na rok 2018 uwzględniona została taka kwota, o którą wnioskowała sama PKW.

W przekazanej w środę PAP przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji podano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, 28 lipca ub.r. KBW przekazało projekt budżetu na 2018 rok do Ministerstwa Finansów - zawarte w nim wydatki na zadania wyborcze, zgłoszone do rezerwy celowej zostały oszacowane na kwotę 457 mln 700 tys. zł - w tym kwota na wybory samorządowe - 307 mln 900 tys. zł.

Reklama

KBW podkreśliło zarazem, że projekt budżetu na 2018 rok został przygotowany na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego według stanu prawnego na koniec lipca 2017 r., a projekt zmian w prawie wyborczym został złożony w Sejmie 10 listopada 2017 r.

Jak poinformowano, 16 listopada 2017 r. informacja o możliwym wzroście kosztów wyborów samorządowych w związku z planowanymi zmianami w Kodeksie wyborczym została przekazana w piśmie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego do najważniejszych osób w państwie: prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz szefów klubów poselskich.

Reklama

Szef PKW napisał wtedy m.in. że "szacować można, że łączne koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych i roczne koszty utrzymania administracji wyborczej związane z wejściem w życie ustawy zwiększą się w 2018 roku w stosunku do planu o ponad 300 milionów złotych", a "kwota zaplanowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku wynosi 307 milionów 900 tysięcy złotych".

Jak dodano w środowej informacji KBW, kwestia niewystarczających środków na wybory samorządowe była jednym z tematów rozmów przewodniczącego PKW z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim 24 listopada 2017 r.

"Zarówno przewodniczący PKW jak i szef KBW wielokrotnie w publicznych wypowiedziach podnosili kwestię braku wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie wyborów samorządowych" - zaznaczono.

Krajowe Biuro Wyborcze zwróciło również uwagę, że nowelizacja Kodeksu wyborczego została uchwalona przez Sejm 14 grudnia ub.r. Senat wprowadził do niej poprawki na posiedzeniu w dniu 21 grudnia, a Sejm rozpatrzył te poprawki 10 stycznia 2018 roku. Prezydent podpisał ustawę 15 stycznia. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 stycznia i weszła w życie 14 dni od dnia opublikowania – czyli 31 stycznia. "Formalnie zatem Krajowe Biuro Wyborcze miało zaledwie dwa tygodnie na przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów" - zauważono.

Na to, że zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym wymagają zwiększenia środków finansowych na organizację wyborów samorządowych wielokrotnie zwracał też wcześniej uwagę przewodniczący PKW, który wyraził - za pośrednictwem Twittera Komisji - chęć spotkania w sprawie transmisji z lokali wyborczych i pieniędzy na wybory z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego, która weszła w życie 31 stycznia przewiduje m.in., że PKW powoła 100 nowych komisarzy wyborczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy na 5-letnią kadencję spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Kandydatów na komisarzy przedstawia PKW szef MSWiA. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów, PKW niezwłocznie poinformuje o nich ministra, który wskaże nowych kandydatów. W przypadku niepowołania komisarzy przez PKW, powoła ich minister.

Zgodnie z ustawą w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Nowelizacja przewiduje też, że od rozpoczęcia pracy przez komisję ds. przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez komisję ds. ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. Informacje o dostępie do transmisji będą podane co najmniej na 24 godziny przez rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej PKW. W przypadku, gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW.

Na mocy przepisów nowelizacji doszło też do powołania nowego szefa KBW. W ubiegłym tygodniu PKW zdecydowała, że z dniem 3 marca funkcję tę obejmie Magdalena Pietrzak.