O likwidację konieczności ubiegania się o staż przez nauczycieli starających się o status nauczyciela mianowanego zwróciła się we wtorek do Ministerstwa Edukacji Narodowej sejmowa komisja ds. petycji.

Komisja przypomniała we wtorkowym dezyderacie, że na początku stycznia rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela z 1982 r. W propozycji chodzi o stworzenie nauczycielowi kontraktowemu z co najmniej 8-letnim stażem pracy w zawodzie możliwości ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, bez konieczności starania się o staż.

W ocenie komisji, obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego "są dość rygorystyczne"; staż, który trzeba odbyć między kontraktem a uzyskaniem stopnia mianowanego wynosi 2 lata i 9 miesięcy.

Podkreślono także, że sytuacja nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych jest odmienna od sytuacji nauczycieli w szkołach publicznych, ze względu m.in. na inny wymiar czasu pracy czy mniejszą stabilność zawodową, co powoduje "trudności w spełnieniu wymogów formalnych stawianych osobom starającym się o awans zawodowy". "W efekcie dłużej pracujący nauczyciel w szkole niepublicznej, niewykazujący się całością etatu, ma praktycznie zablokowany dostęp do kolejnych stopni awansu. W coraz większej liczbie przypadków dotyczyć to będzie także nauczycieli w szkołach publicznych, którzy dzielą swój czas na pracę w różnych placówkach" - argumentowali posłowie.

Komisja zwraca uwagę także na to, że staż w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu może być przerywany np. z powodów zdrowotnych. Według obecnych przepisów, jeżeli nieobecność w pracy trwa mniej niż rok, można o te miesiące przedłużyć staż; w przypadku dłuższej nieobecności staż rozpoczyna się w całości od nowa.

Przepisy przewidują także dłuższą nieobecność dla osób korzystających z urlopu macierzyńskiego. Dodatkowo, kobieta, która rozpoczęła staż, może go przerwać ze względu na nieprawidłowy przebieg ciąży, jednak na czas nie dłuższy niż półtora roku. W ocenie komisji, okres ten wydaje się "niewystarczający i nieskorelowany ze współczesnym podejściem do kwestii demografii", z kolei obecne zasady mogą być szczególnie krzywdzące dla kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub jej utrzymywaniem, zwłaszcza że - jak podkreślono - "wielokrotnie z ciąż zagrożonych rodzą się dzieci, które wymagają na pierwszym etapie życia intensywniejszej opieki, wspomagania ich rozwoju czy wręcz rehabilitacji".

"Komisja prosi o dokonanie całościowej analizy wymogów i zasad w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań w tym zawodzie, a także korelacji z polityką prorodzinną państwa. Komisja uznaje za konieczne dokonanie przeglądu obowiązujących przepisów oraz rozważenie, czy celowe i zasadne są tak długie staże wymagane przy awansie zawodowym. Warto rozważyć, czy kwalifikacje nauczyciela, który pracując, nie może tych kwalifikacji nie posiadać, nie są wystarczającym powodem, dla którego powinno dojść do skrócenia stażu" - napisano w dokumencie.(PAP)

autor: Paweł Dembowski