KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego


Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 97 tys. zł, na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń - karę pieniężną w wysokości 240 tys. zł, poinformowała Komisja. KNF nałożyła również na Pawła Tomasza Paluchowskiego karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną, dodano.
"Komisja jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 240 tys. zł za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w 2015 r. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie.
Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 97 tys. zł , za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych, podano także.
"Komisja jednogłośnie nałożyła na Pawła Tomasza Paluchowskiego karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z brakiem publikacji raportów okresowych" - czytamy dalej w komunikacie.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, iż spółka publiczna nie przekazała raportów okresowych za pierwsze półrocze 2016 r. oraz za trzeci kwartał 2016 r., co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, dodano.
(ISBnews)