Uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina w latach 2018 – 2021” koszalińscy radni przyjęli większością głosów (głównie głosami PO) 23 listopada 2017 r. Na początku stycznia 2018 r. ówczesny wojewoda Krzysztof Kozłowski w rozstrzygnięciu nadzorczym ją unieważnił. Grupa ośmiu radnych, inicjatorów uchwały, zapowiedziała wówczas zwołanie sesji rady miejskiej i podjęcie decyzji o odwołaniu do WSA.

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jednak nie będzie składana do WSA.

„Po głębokiej analizie i kontakcie z radcami prawnymi uznaliśmy, że stan prawny, który na dziś obowiązuje, czyli fakt wejścia w życie pod koniec listopada 2017 r. nowych zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, utrudnia dalsze procedowanie podjętej uchwały” – poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej w ratuszu przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie Krystyna Kościńska (PO).

Reklama

Jak dodała, zmieniły się formalne warunki, które trzeba spełnić, chcąc wprowadzić w życie taki program profilaktyki zdrowotnej. „Stąd nasza rezygnacja odwołania do sądu” – wyjaśniła. „Według wielu prawników byłoby bardzo trudne obronienie tej uchwały przed WSA” – dodał radny Marcin Waszkiewicz (PO).

Grupa radnych przygotowała więc nowy projekt uchwały, który chcą przedstawić na marcowej sesji. „Uchwała o takiej treści, którą teraz będziemy chcieli zaproponować, w innych miastach nie była przez wojewodę kwestionowana, uchylana” – zaznaczył Waszkiewicz.

Uchwałę w sprawie przyjęcia programu dotyczącego dofinansowania procedury in vitro dla mieszkańców Koszalina radni przyjęli 23 listopada 2017 r. 13 zagłosowało +za+, 8 było +przeciw+, 2 wstrzymało się od głosu, jeden nie oddał głosu, jeden był nieobecny. Program zdrowotny zakładał dofinansowanie procedury in vitro dla ok. 70 par z Koszalina. W budżecie miasta na 2018 r. na jego realizację nie zostały zarezerwowane pieniądze. O jej uchylenie wnieśli do wojewody radni PiS. Wojewoda uchwałę uchylił, głównie z dwóch powodów: braku wymaganej prawem opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, negatywnej opinii dotyczącej projektu uchwały wydanej przez prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. (PAP)

autor: Inga Domurat