Do zatrzymania burmistrza i wiceburmistrza Pułtuska (Mazowieckie) oraz sześciu innych osób w związku ze sprawą korupcyjną dotyczącą przetargów budowlanych doszło w śledztwie z zawiadomienia ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela - podała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku nadzoruje działania CBA, w ramach których zatrzymano we wtorek te osiem osób. Burmistrz Pułtuska był wcześniej dyrektorem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Zawiadomienie dotyczące możliwej niegospodarności w CKR w latach 2008-14 Jurgiel złożył w sierpniu 2016 r. Prokuratura wyjaśniła, że inne wątki dot. przetargów na wykonywanie prac remontowych zorganizowanych w Pułtusku w 2015 r., gdy był on już burmistrzem miasta dołączono do tego postępowania, ze względu na podmiotowy i przedmiotowy związek spraw.

Reklama

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek osiem osób - burmistrza i wiceburmistrza Pułtuska (Mazowieckie), dwóch urzędników miejskich - inspektora zajmującego samodzielne stanowisko specjalisty do spraw Zamówień Publicznych i kierownika Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskania Środków Pozabudżetowych. Zatrzymano też prezesa i księgową Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku oraz dwóch przedsiębiorców z Warszawy i Nasielska. Część z tych osób wcześniej pracowała w CKR lub wykonywała prace na jego rzecz.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na kwotę ok. 4 mln zł na prace budowlane w Centrum i internatu szkoły (ok. 1 mln zł) i przy budowie miejskiego żłobka (ok. 3 mln zł).

Rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń powiedział, że po zakończeniu na miejscu czynności z zatrzymanymi i przewiezieniu ich do siedziby prokuratury zostaną im postawione zarzuty. Czynności rozpoczną się we wtorek, ale mogą potrwać do środy - zaznaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Zostaną im ogłoszone zarzuty przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby, uczestnictwa w zmowie przetargowej, przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania dotacji. Za takie przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Po zakończeniu czynności prokuratura zdecyduje o tym czy i jakie środki zapobiegawcze podjąć wobec zatrzymanych, m.in. czy będą wnioski do sądu o areszt.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził informacje PAP o zatrzymaniu burmistrza i pozostałych osób. - Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA prowadzą przeszukania w miejscach pracy zatrzymanych i ich mieszkaniach - dodał.

„Zamówione prace były realizowane wadliwie lub w ogóle nie były realizowane. Ustalenia CBA wskazują, że działania burmistrza Pułtuska spowodowały straty w mieniu miasta oraz zarządzanej przez niego szkoły” - powiedział PAP Kaczorek.