Reklama

W spotkaniu z ministrem obrony wziął udział szef Sztabu Generalnego gen. Leszek Surawski oraz szefowie zarządów SG WP.

Jak poinformował resort obrony, podczas spotkania omawiano "strategiczne działania Wojska Polskiego, zagadnienia związane z planowaniem strategicznego użycia Wojska Polskiego oraz programowania wieloletniego rozwoju i budowania nowych zdolności Sił Zbrojnych".

Rozmowy dotyczyły też zmian w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz rekomendacji i wniosków ze Strategicznego Przeglądu Obronnego. "Przedmiotem uwagi ministra Mariusza Błaszczaka były również kwestie związane z obecnością sił NATO i wojsk USA na flance wschodniej, w tym w Polsce" - podkreślono w komunikacie MON.

W dyskusji zwrócono też uwagę na rolę i wpływ środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego na kształtowanie i wzmacnianie Wojska Polskiego.

Podczas spotkania szef MON został też zapoznany ze szczegółowymi zadaniami Sztabu Generalnego w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Strategiczny Przegląd Obronny - raport, który stał się podstawą nowej Koncepcji Obronnej RP - został przygotowany przez pięć zespołów badawczych pod kierunkiem wiceministra obrony Tomasza Szatkowskiego. Analizowały one środowisko bezpieczeństwa RP, podsystem kierowania obroną narodową, zdolności operacyjne sił zbrojnych, pozamilitarne przygotowania obronne i proces planowania obronnego.(PAP)

autor: Maciej Zubel