Polska była jednym z państw, które wstrzymały się od głosu w czwartkowym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nad rezolucją w sprawie statusu Jerozolimy. Z państw UE od głosu wstrzymały się również: Chorwacja, Czechy, Łotwa, Rumunia i Węgry.

Rezolucja wyraża "głębokie ubolewanie" z powodu "najnowszych decyzji, dotyczących statusu Jerozolimy". Chodzi tu o niedawną decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o oficjalnym uznaniu tego miasta za stolicę Izraela. Dokument zaznacza, że ostateczny status Jerozolimy musi zostać wynegocjowany zgodnie z odpowiednimi wcześniejszymi rezolucjami ONZ.

W odpowiedzi na pytanie o przyczyny wstrzymania się przez Polskę od głosu MSZ podkreślił, że priorytetem dla Polski jest "wypracowanie wspólnego unijnego stanowiska w odniesieniu do statusu Jerozolimy". Zapewniono jednocześnie, że w sprawach dot. konfliktu palestyńsko-izraelskiego na forum ONZ "Unia Europejska prezentuje, co do zasady, wspólne stanowisko".

"Uznajemy, że status Jerozolimy powinien zostać uregulowany w ramach porozumienia izraelsko-palestyńskiego, na rzecz wypracowania którego UE w dalszym ciągu będzie podejmować działania. Ponadto w dalszym ciągu jedyną opcją pozostaje dla nas rozwiązanie dwupaństwowe" - podkreśliło MSZ.

Resort dodał, że "nie komentuje stanowiska USA, przedstawionego w mediach społecznościowych". "Jesteśmy w stałym bezpośrednim kontakcie z naszymi partnerami z USA w kwestiach omawianych na forum ONZ, w tym w kwestii projektu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. statusu Jerozolimy" - dodało ministerstwo.

Spośród 193 państw członkowskich ONZ za rezolucją głosowało 128, dziewięć było przeciw, 35 wstrzymało się od głosu, a pozostałe nie wzięły udziału w głosowaniu.(PAP)

autor: Marceli Sommer