Senackie komisje poparły w czwartek poprawkę PiS do noweli Kodeksu wyborczego, które przywracają możliwość głosowania korespondencyjnego osobom niepełnosprawnym.

Senackie komisje nie poparły wniosku PO o odrzucenie noweli w całości, a także nie poparły szeregu poprawek zgłoszonych przez senatorów Platformy.

Poprawki poparte przez komisje, które wnieśli senatorowie PiS, dotyczą m.in. głosowania korespondencyjnego. Nowela uchwalona przez Sejm znosi ten sposób oddawania głosów. Poprawka PiS przywraca taką możliwość tylko dla osób niepełnosprawnych.

Komisje poparła też poprawki, przewidujące, że PKW będzie mogła odwołać szefa Krajowego Biura Wyborczego; zmienione zostaną też procedury powoływania szefa KBW i komisarzy wyborczych.

Reklama

Według PiS część poprawek ma odpowiedzieć na uwagi przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego, który zabrał głos podczas środowej debaty w Senacie. W jego ocenie nowe rozwiązania dotyczące powoływania szefa Krajowego Biura Wyborczego, organu obsługującego PKW i komisarzy wyborczych to "bat" na PKW.

W noweli zapisano, że kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na szefa KBW na przedstawiać PKW minister spraw wewnętrznych.

Hermeliński mówił, że w przypadku, gdy PKW nie poprze żadnego z kandydatów ministra na komisarzy wyborczych i szefa KBW, to szef MSWiA odczeka przewidziany nowelą termin - w przypadku szefa KBW 30 dni, a komisarzy 60 dni - i sam powoła przedstawionych kandydatów.

Zgodnie z poprawką PiS "w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń" zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów; w przypadku szefa Krajowego Biura kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch.

Hermeliński zwracał też uwagę, że "w sytuacji, kiedy szef KBW działa nieudolnie, nie spełnia pokładanych na nim obowiązków, PKW nie jest w stanie tego szefa odwołać".

Poprawka PiS zapewni PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych.