Niestosowanie się do poleceń policjanta będzie traktowane jako wykroczenie - to jedna rekomendacji, powołanego przez szefa KGP nadinsp. Jarosława Szymczyka zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie rozwiązań, zwiększających ochronę prawną policjantów.

Jak poinformował w piątek PAP rzecznik KGP mł. insp. Mariusz Ciarka, powstanie zespołu było reakcją na przypadki utrudniania pracy policjantów np. podczas legitymowania. Jak wskazał Ciarka, policjanci podejmują rocznie kilkanaście milionów interwencji i kontroli drogowych. "Niestety narażeni są na niezasadne utrudnianie podejmowanych czynności i inne reakcje" - powiedział rzecznik.

W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele KGP, jednostek i szkół policji oraz związków zawodowych. Przygotowuje on projekt "Koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej policjantów podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych".

"Chodzi m.in. o doprecyzowanie art. 15 Ustawy o Policji, która określa uprawnienia policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych, poprzez dodanie jednoznacznie brzmiącego prawa policjantów do wydawania poleceń w związku z wykonywaniem zadań służbowych" - dodał.

Zespół zaproponował także, by przestępstwo zniesławienia funkcjonariusza publicznego było ścigane z urzędu. KGP chce, aby zniesławienie było karane zarówno "podczas, jak i w związku" z pełnieniem obowiązków służbowych. "Dziś jest to możliwe tylko przy łącznym wystąpieniu obu przesłanek" - powiedział Ciarka.

"Przygotowywane propozycje zawierają także analizę możliwości prawnej pomocy policjantom w reakcji na przestępstwa przeciwko nim oraz możliwości finansowej rekompensaty kosztów obrony w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa, jego umorzenia lub uniewinnienia policjanta" - powiedział rzecznik KGP.(PAP)

autor: Grzegorz Dyjak