Przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów dokument, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zawiera - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu - program działań wobec organów administracji publicznej i spółek, których akcje w całości lub w części należą do skarbu państwa. Realizacja polityki w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa - podkreśliło CIR.

Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są: budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk) oraz rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia. Obie inwestycje ma zrealizować PERN czyli należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator rurociągów naftowych.

Jak poinformowało CIR, za budową drugiej nitki rurociągu Pomorskiego przemawia "dynamiczny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski, wynikający ze strategii dywersyfikacji dostaw, realizowanych przez polskie rafinerie". Jak mówił pod koniec października na posiedzeniu sejmowej komisji Energii i Skarbu Państwa prezes PERN Igor Wasilewski, budowa nowej nitki pozwoli na likwidację dwukierunkowego wykorzystania istniejącego rurociągu. "Orlen kupuje różnego rodzaju ropę i wymaga, aby ropa była transportowana w odpowiednich partiach i nie mieszała się. Dzięki temu mają lepsze wskaźniki i lepsze wykorzystanie swojej rafinerii" - wyjaśniał Wasilewski. Dodatkowo PERN zamierza do 2022 r. podwoić zdolności magazynowe swojego Terminala Naftowego w Gdańsku, co będzie też oznaczało potrzebę przetłaczania większych ilości ropy.

Drugą inwestycją, istotną - według rządu - dla bezpieczeństwa państwa, ma być wybudowanie rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia. Ma on poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia w paliwa południa Polski. "Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Dzięki wykorzystaniu istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria (w Płocku - PAP) zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rząd przyjął też program działań wobec organów administracji publicznej i spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. "W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, dążyć się będzie do realizacji programu działań przez wykonywanie praw ze swoich akcji" - napisano. "Polityka" zakłada, że PKN Orlen i Grupa Lotos skoncentrują się też na swojej "działalności podstawowej, czyli produkcji oraz obrocie paliwami". Jak jednak powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek, w przypadku PKN Orlen przez "działalność podstawową" rozumie się też działalność zakładów chemicznych Anwil we Włocławku, należących do płockiego koncernu.

Zgodnie z uchwałą, operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System będzie "podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej - przez zakup akcji Inowrocławskich Kopalni Soli +Solino+ i udziałów w Kopalni Soli Lubień". Obie te spółki należą w 100 proc. do PKN Orlen. IKS Solino to największy w Polsce producent solanki, a od 2002 r. w wyeksploatowanych podziemnych kawernach solnych magazynuje zapasy ropy naftowej i paliw. Z kolei kopalnia Lubień Kujawski wkrótce ma rozpocząć wypłukiwanie kawern, w których docelowo miałby być magazynowany gaz ziemny.(PAP)

autorzy: Małgorzata Dragan, Wojciech Krzyczkowski

edytor: Dorota Skrobisz