W komunikacie opublikowanym na stronie MZ wskazano, że wydatki zostały zwiększone "w związku z dobrą sytuacją finansową budżetu państwa".

MZ wylicza, że w związku ze zwiększeniem finansowania kupiono sprzęt w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii oraz dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego (123,8 mln zł), doposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej w ok. 20 tys. szkół (134 mln zł) i kupiono leki dla chorych na hemofilię oraz szczepionki (116 mln zł).

Ok. 430 mln zł przeznaczono na zakup aparatury i sprzętu dla szpitali, instytutów badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 24 mln zł resort wyda na 16 dentobusów - mobilnych gabinetów stomatologicznych, w których będą leczone dzieci i młodzież.

Reklama

74 mln zł przekazano na realizację Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, a 9 mln na Program "Za życiem".

Część środków - 25 mln zł - została też przeznaczona na wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych. Podwyżki te są efektem uchwalonej w czerwcu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ponadto we wrześniu zostały uruchomione dodatkowe 764 mln zł. Z tej kwoty ok. 364 mln zł było przeznaczonych na sfinansowanie dodatkowych operacji usunięcia zaćmy, wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, wykonanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz na leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Pozostałe ok. 400 mln zł przeznaczono na świadczenia w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz na leczenie onkologiczne.

W minionym tygodniu p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna podpisał zarządzenie, dzięki któremu oddziały NFZ otrzymają 572 mln zł na tzw. nadwykonania. Najwięcej środków trafi na Mazowsze i Śląsk. Pieniądze te pochodzą z funduszu zapasowego NFZ.

Z kolei we wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej na ten rok, która przewiduje przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla NFZ na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który zakłada, że w 2018 r. na opiekę zdrowotną będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB, a rok później - 4,86 proc. Docelowy poziom nakładów wyznaczono na 6 proc. PKB - ma on być osiągnięty w 2025 r.(PAP)

autor: Olga Zakolska